• DÜNYA NEREYE GİDİYOR? MÜSLÜMANLAR NE YAPMALI?
    DÜNYA NEREYE GİDİYOR? MÜSLÜMANLAR NE YAPMALI?

    Bilinmelidir ki, ikna süreçlerinde ‘şiddet’in bir faydası yoktur. Peygamberimiz Mekke’de bu nedenle ‘şiddet’e başvurmamıştır. Aslolan ‘ikna’dır; insanların kalplerine ve akıllarına hitap etmektir. Zafer, asıl orada kazanılır. Müslümanlar her daim bu bilinçle hareket etmelidirler. Bugün, insanlığın İslam’a ihtiyacı olduğu bir dönemde, ‘şiddet’i meşru bir yöntem olarak görenler, ya kördürler ya da maksatlı planların aracı olmaktadırlar.