• İslam’ın yaşanması için Devlet gerekli mi?
    İslam’ın yaşanması için Devlet gerekli mi?

    Buradaki mesele şudur: Acaba alt yapı şartlarının temelden değiştiği bu şartlarda, devletin gerekliliği meselesini, klasik dönem ulemasının tartıştığı gibi mi ele almak gerekir, yoksa ‘içtihat’ müessesesinden yararlanarak, meseleyi daha farklı bir şekilde ele almak mümkün müdür?