Mukaddes Özkan

 • Kadın Sorunu!
  Kadın Sorunu!0

  Aslında bir araya getirilen bu iki kelime bana çok uyumsuz ve anlamsız geliyor. Ama birileri kadını ve sorunu bir arada düşünmek gibi bir hataya, ya düşüyorlar ya da bu iki kavramı bilerek beraberce kullanmanın olayları nerelere vardıracağının farkındalar.

Mustafa Bozacı

 • Bir Fıkra Birçok Ders
  Bir Fıkra Birçok Ders0

  Bu sefer bir fıkra paylaşalım istedik. Bakalım payımıza, paylarınıza ne hisse düşecek?! Bizler genelde fıkra der, geçeriz. Biraz gülüp tebessümle atmosferi/efkarı dağıtıp neşelenmek için kullanırız. Çoğunlukla da önünü ardını düşünmeden hafife alır, ‘Gerçekle ilişkisi yok!’ der ve üzerinde durmadan bir kullanımlık görürüz.

Elif İsmailoğlu

Yakup Döğer

 • İmamet ve Hilafet Risalesi
  İmamet ve Hilafet Risalesi0

  İmamet ve Hilafet Risalesi, İttihat ve Terakki’nin Abdülhamid iktidarına karşı ulemaya yaslanarak yüksek sesle kamuoyuna seslendiği bir risale olması bakımından kayda değer tarihi bir vesikadır. Risalede amacın, imamet ve hilafet devrinin sona erdiği ve artık parlamenter sistem cumhuriyetin kurulması gerektiğine dair bir yönlendirmenin olduğu açıkça gözlemlenmektedir.

Murat Kirişci

Okuyucudan Gelenler

Mehmet Akif Coşkun

 • Yolcunun işini kim bilir?
  Yolcunun işini kim bilir?0

  Meseleyi tarifimizdeki zorluk ve çözüm yollarımızdaki kısırlık, yolculuk halimizin duraksadığına işarettir. Bir yerde sabit kalmışızdır. Yolculuğumuzda bizi etkileyen ve duraksatan bir güzellikte duraksamış, onu yolculuğun nihayeti kabul etmenin yanılgısına düşmüş ve orada donuklaşmışızdır…

Atasoy Müftüoğlu

 • Umutsuz Bir Romantizm
  Umutsuz Bir Romantizm0

  “İslam dünyası toplumları, ülkeleri, ulus-devlet bencillikleri ve çıkarları, rekabetleri, karşıtlıkları sebebiyle, aziz İslam’ın eşsiz, büyük, evrensel imkanlarının, fırsatlarının potansiyelinin farkına ve bilincine varamıyor. Bu nedenledir ki bugün, hiç bir ülkede İslami önceliklere, öncelikli tercihlere yer verilmiyor.”

İbrahim Eryiğit

 • Şiir diliyle Kur’an’ı Kerim meali
  Şiir diliyle Kur’an’ı Kerim meali0

  Prof. Dr. Nusret Çam’ın bu mealini derinlemesine okuyan birisi olarak, tüm ayetlerde anlamın ön planda olduğunu, şiirsellik uğruna anlamdan ödün verilmediğini, ayetlerin şiirsel görselliğinin okumayı özendirdiğini ve kolaylaştırdığını özellikle vurgulamak istiyorum.

Cevat Akkanat

 • Şiirde Nitelik Gaspı
  Şiirde Nitelik Gaspı0

  Politikada vesayet rejimi, hukukta Atina adalet geleneği, kültür sanatta kanonik seviyesizlik… Bunlar süreğen bir çizgi içinde kendi normallerinde seyredip duruyor. Beş, on, yirmi, yüz yıl önce ne idiyseler, bugün de aynı şekilde varlıklarını sürdürüyorlar.

Ahmet Ferhat Öksüz

Şükrü Hüseyinoğlu

İlyas Yorulmaz

 • Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?
  Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?

  Rabbimiz Allah kendisi hakkında ne kadar bilgi veriyorsa, o bilgiler ile yetinmek Allah’a inanan bir insan için yeterlidir… Yazımızın konusu olan “Rabbca Allah’ın lisanı mıdır?” sorusuna vereceğimiz tek cevap vardır.

Hüseyin Alan

 • Yaşar Kaplan’ın vefatı üzerine
  Yaşar Kaplan’ın vefatı üzerine0

  Allah merhametiyle yarlıgasın bunları, emekleri pek çoktur. Öğrencileriyse “uydular zamana, sistemik imkanlar içinde karıştılar kalabalığa!” Yaşar Kaplan gibiler varken “bir şeyin İslami olup olmadığıydı” önemli olan. Ölçü buydu. Şimdilerde “her şeyin İslamisi icat edilir oldu.”

Bünyamin Zeran

Mehmed Durmuş

 • Günümüz Ridde Olayları
  Günümüz Ridde Olayları0

  Şunu biliyoruz ki geçmişte, bugün ve gelecekte, yeryüzündeki insanların tamamı dinlerinden dönseler, Allah’ı bırakıp, ölmüş veya ölecek olan birtakım bedenlere secde ve rükû etseler, bu sapıklıkla hiç kimse Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez. Böyle bir irtidat İslam’ın değil, irtidat edenlerin payesi olur.

Gülbahar Ay Satan

 • Esas Suçlu Kim?
  Esas Suçlu Kim?0

  Şairin dediği gibi: ‘’Hamdolsun dönen tezgahlarını bilmiyoruz, kirli işleri bilmiyoruz. Biz tezgah çevirmiyoruz çünkü.’’ Evet, ben sadece olayların herkesçe görünen yüzlerini bir araya getirerek çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. İsabetli ya da isabetsiz… 

Mustafa Atav

Hikmet Ertürk

 • Nasıl Bir Eş…
  Nasıl Bir Eş…4

  Elbette kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Çünkü evlilik Müslüman kadın ve erkek için en içten en köklü en güçlü bağdır. Fakat bu birliktelikte kesinlikle bir inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Yoksa böylesi dikkat edilmeyen evliliklerin nasıl sonuçlandığını hep birlikte görmekteyiz.