Mukaddes Özkan

Mustafa Bozacı

 • Ramazandan Ramazana…
  Ramazandan Ramazana…0

  Onca açmazımıza, eksiğimize, gediğimize, avantajlarımızın farkında olmamamıza rağmen çözüm yine müslümanlarda… Bu doğal olarak ‘’İslam’da’’ demenin başka bir tarzı! Muhammed İkbal’in ‘Kaç müslümanlardan, sığın müslümanlığa!’ demesindeki inceliğin farklı bir vurgusu…

Elif İsmailoğlu

Yakup Döğer

 • Müslümanları kim uyandıracak?
  Müslümanları kim uyandıracak?0

  Abdürreşid İbrahim’in, yaşadığı dönemde anlattıklarıyla, bugünün arasında pek fark yok gibidir. Müslümanlar aynı sorunları biraz daha yoğun olarak yaşamaya devam etmektedir. Müslümanların Allah’ın ipine sarılması gerektiğini üzerine basarak ifade eden İbrahim, kendisi de bizzat ittihatçı tayfanın yanında yer almıştı.

Murat Kirişci

Okuyucudan Gelenler

 • Kur’an ve Roman
  Kur’an ve Roman0

  Romanımızın adı, Kur’an’la Konuşan Şair… İbrahim Eryiğit’in kaleme aldığı bir eser… Kayıtsız Sevdalar ve Eylülde Su adlı iki şiir kitabından sonra, bir romanla okur karşısına çıktı Eryiğit. 

Mehmet Akif Coşkun

 • Arkanı taşa yasla
  Arkanı taşa yasla0

  Yol ile yolcu birbirine devingendir. Bu ikisini birbirine kenetleyen, elini ayağına dolayan, telaşa boğan ise zamandır. Zamanın da kendi içinde devingen ve izafi olmasıyla yol ile yolcuyu -ki zamanın nazarında bu ikisi bir bütündür- birbirine şemsiye olur.

Atasoy Müftüoğlu

İbrahim Eryiğit

 • Romanlarda Matematik-II
  Romanlarda Matematik-II0

  Matematik beyin işi, edebiyat yürek işi denilerek insanlar iki sınıfa ayrıldı. Sonrasında iş daha da teknik bir hale büründürülüp, sayısal zekâ / sözel zekâ ayrımına zorlandı insanlık…

Cevat Akkanat

Ahmet Ferhat Öksüz

Şükrü Hüseyinoğlu

 • Mâbed Dili, Siyasal Dil, Dâvet Dili
  Mâbed Dili, Siyasal Dil, Dâvet Dili1

  İslam, ibâdetiyle-siyasetiyle bütüncül bir hayat nizamı. Dolayısıyla İslam’ı din olarak benimseyen insanların onu bu bütünlükte anlayıp yaşamaları elzemdir. Ne var ki bu konuda, sâbite-güncel dengesinin kurulamaması sorununda olduğu gibi, İslam’ı kendi bütünlüğünde doğru anlama ve bu bütünlükte temsil etme konusunda da sorunlar söz konusudur.

İlyas Yorulmaz

 • Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?
  Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?

  Rabbimiz Allah kendisi hakkında ne kadar bilgi veriyorsa, o bilgiler ile yetinmek Allah’a inanan bir insan için yeterlidir… Yazımızın konusu olan “Rabbca Allah’ın lisanı mıdır?” sorusuna vereceğimiz tek cevap vardır.

Hüseyin Alan

Bünyamin Zeran

 • Mehmet Kantar Ağabeyin Ardından
  Mehmet Kantar Ağabeyin Ardından1

  Bazı insanlar vardır ölür ama hissetmezsiniz. Bazı insanlar vardır ölür sanki bir şehir göçer kalbinizden. Yeri hep boş kalır. İnsan, hayatın içinde doldurduğu yerle değil de gidince ardında bıraktığı boşlukla kıymeti bilinirmiş…

Mehmed Durmuş

Gülbahar Ay Satan

 • Erdemli Taklidi Yapmak
  Erdemli Taklidi Yapmak0

  Gülbahar Ay Satan: Erdemli taklidi yapanlar derken kastım, plan yaparak kurguladıkları bir davranıştan ziyade, içinde bulundukları rahatsız eden bir durumdan (kaygı, boşluk, suçluluk) kurtulmak için gösterdikleri savunma tepkisidir…

Mustafa Atav

Hikmet Ertürk

 • Nasıl Bir Eş…
  Nasıl Bir Eş…4

  Elbette kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Çünkü evlilik Müslüman kadın ve erkek için en içten en köklü en güçlü bağdır. Fakat bu birliktelikte kesinlikle bir inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Yoksa böylesi dikkat edilmeyen evliliklerin nasıl sonuçlandığını hep birlikte görmekteyiz.