Mukaddes Özkan

Mustafa Bozacı

 • Tek ve Yeter Farz!
  Tek ve Yeter Farz!0

  Muradımız hem tefrikasında kolaylık sağlamak hem de farklı bakış açılarını da düşünmek, görmek adına sizlerle belli başlı vurguları, satır başlarını paylaşarak bir teatide bulunmaktır.

Elif İsmailoğlu

Yakup Döğer

 • Hayalle Hakikat Arasında: İttihad-ı İslam
  Hayalle Hakikat Arasında: İttihad-ı İslam0

  Abdülhamid muhalifleri, Müslümanlık düşüncesinin kendi geleneği içinde bağımsız bir muhalefet oluşturamamıştır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki muhalifler Batının kör taklidini savunan İttihatçı zihniyete yamanırken, İttihad-ı İslam’a sahiplenmeye çalışmıştır. İslam’ın ve Müslümanlığın esasına aykırı olan bu tercih, İttihad-ı İslam’ın hayal olmasının diğer bir sebebidir.

Murat Kirişci

Okuyucudan Gelenler

 • Mona Roza
  Mona Roza0

  Kitabını ve günlüğünü alıp dışarı çıktı, en yakın çay bahçesine koşar adım gitti. İşte yeni bir hikâye zamanı. Bir çay istedi, kulaklığında hep aynı şiir: Mona Roza.

Atasoy Müftüoğlu

 • Sahte Varoluşlar
  Sahte Varoluşlar0

  Günümüzde Müslüman kitlelere, ancak, görüntüler yoluyla, yerli-milli gösteriler ve propoganda yoluyla hitap edilebiliyor. Derin nitelik yoksulluğu/yoksunluğu, yoğun propoganda etkinlikleri yoluyla örtbas ediliyor.

İbrahim Eryiğit

Cevat Akkanat

Ahmet Ferhat Öksüz

 • Susmanın Kalesine Sığınmak
  Susmanın Kalesine Sığınmak0

  Bir hayat, uzunluğu ya da kısalığıyla ölçülemez, ölçülmemelidir. Bir hayat ancak dolu dolu yaşanırsa ancak bir kıymet-i harbiyesi olabilir. Bir asır yaşamış ama suya sabuna dokunmamış bir insana ne kadar “yaşadı” diyebiliriz?

Şükrü Hüseyinoğlu

İlyas Yorulmaz

 • Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?
  Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?

  Rabbimiz Allah kendisi hakkında ne kadar bilgi veriyorsa, o bilgiler ile yetinmek Allah’a inanan bir insan için yeterlidir… Yazımızın konusu olan “Rabbca Allah’ın lisanı mıdır?” sorusuna vereceğimiz tek cevap vardır.

Hüseyin Alan

Bünyamin Zeran

Mehmed Durmuş

 • Kalemin Dansı, Göstergenin Oyunu
  Kalemin Dansı, Göstergenin Oyunu0

  Messiri 160 sayfalık kitapçığına ne çok konu sığdırmış. Çevirisi de oldukça akıcı. Gerçekten kalem dans etmiş. Emperyalist seküler tasavvur; modernite, içkinlik ve yapı sökümü; yükselen sekülerleşme ve epistemolojik önyargı araştırmaları kitabın bölüm başlıkları.

Gülbahar Ay Satan

Mustafa Atav

Hikmet Ertürk

 • Nasıl Bir Eş…
  Nasıl Bir Eş…3

  Elbette kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Çünkü evlilik Müslüman kadın ve erkek için en içten en köklü en güçlü bağdır. Fakat bu birliktelikte kesinlikle bir inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Yoksa böylesi dikkat edilmeyen evliliklerin nasıl sonuçlandığını hep birlikte görmekteyiz.