Mukaddes Özkan

Mustafa Bozacı

Elif İsmailoğlu

Yakup Döğer

Murat Kirişci

Okuyucudan Gelenler

Atasoy Müftüoğlu

 • Ahlaki Felaketler
  Ahlaki Felaketler0

  İslam dünyası toplumları-kültürleri karşı karşıya bulundukları derin özgüven kaybı ve entelektüel özgüven krizi sebebiyle, tarihsel yüzleşmeler/hesaplaşmalar yapamıyor, İslam’ın evrensel imkanlarını harekete geçiremiyor. Konformist körlüğe son verebilmek için, yeni bakış açılarına ihtiyacımız var.

İbrahim Eryiğit

Cevat Akkanat

Ahmet Ferhat Öksüz

 • ARZ-I HÂL
  ARZ-I HÂL0

  Müslümanlar 14 asırdır dünya üzerinde varlar. Ama hiçbir dönemde bu kadar sıradanlaşmamışlardı. Hiçbir dönem daha yoktur ki bu kadim toplum bu kadar silik, aciz ve geleceksiz olsun.

Şükrü Hüseyinoğlu

 • Diyanet İşleri Başkanı’na açık çağrı
  Diyanet İşleri Başkanı’na açık çağrı0

  Bu şekilde “Ana din” (hayat nizamı) olarak Kemalizm, onun egemenliğine tabi “tali din” olarak İslam gibi bir anlayış ve işleyişle, Âlemlerin Rabbi’ni de râzı edemeyeceğiniz ortada. Kısacası, Kemalizme, onun anayasasına/egemenliğine tabi mahkum bir din temsiliyetiyle, hiçbir tarafa yaranamayacağınız aşikar.

İlyas Yorulmaz

 • Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?
  Rabb’ca Allah Kelamı mıdır?

  Rabbimiz Allah kendisi hakkında ne kadar bilgi veriyorsa, o bilgiler ile yetinmek Allah’a inanan bir insan için yeterlidir… Yazımızın konusu olan “Rabbca Allah’ın lisanı mıdır?” sorusuna vereceğimiz tek cevap vardır.

Hüseyin Alan

 • Napolyon Bonapart-Marks ve Din
  Napolyon Bonapart-Marks ve Din0

  Kitap ehli, Kur’an’ın daha ilk suresinde doğru yoldan/haktan ”sapanlar” ve akıbette “gazaba uğrayanlar” olarak tanıtıldı: Müslüman olacaklara bunlar gibi olmayın uyarısı yapıldı. (Burada Firavun karakteri ile onu Firavunlaştıranları ayırmak lazımdır.)

Bünyamin Zeran

 • Hakikate dair soruların kaynağı can sıkıntısı mı?
  Hakikate dair soruların kaynağı can sıkıntısı mı?0

  Herkes soru sorar, herkes rahatsızlığını anlatır ama kiminin sorusu can sıkıntısındandır kimisinin sorusu hakikate olan muhtaçlıktandır. Hayra engel olmadan, laf getirip götürene teslim olmadan, yalancıya boyun eğmeden, gecenin ve dahi gündüzün kazancını rabbine sunmadan, zamanı onun emriyle doldurmadan bir hakikat arayışı olamaz.

Mehmed Durmuş

Gülbahar Ay Satan

Mustafa Atav

Hikmet Ertürk

 • Nasıl Bir Eş…
  Nasıl Bir Eş…3

  Elbette kalplerin birleşebilmesi için aralarında inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Çünkü evlilik Müslüman kadın ve erkek için en içten en köklü en güçlü bağdır. Fakat bu birliktelikte kesinlikle bir inanç ve istikamet birliği bulunmalıdır. Yoksa böylesi dikkat edilmeyen evliliklerin nasıl sonuçlandığını hep birlikte görmekteyiz.