• Cum’a Günü ve Namazı
    Cum’a Günü ve Namazı

    Bu güne rastlayan günlerde Müslümanlar bir “Özel Toplantı (el-Cum’a)” yapmaya başlayıp, sürdürüp geldiklerinden artık günün adı unutulmuş ve güne “Toplantı Günü” manasına gelen “Yevm’ül Cum’a” (Cum’a Günü) denilmiş ve denilmektedir.