• Kur’an Nasıl Anlaşılır
    Kur’an Nasıl Anlaşılır

    Yapılacak iş, bizim burada yapmaya çalıştığımız gibi Kur’an’ı, Kur’an’la anlamaya çalışmak, bunun yanında nâzil olduğu toplumun özelliklerini bilmek, cereyan eden olaylardan haberdâr olmak, Peygamberimizin konuyu nasıl anladığını ve neler yaptığını bilmek ve mes’eleyi birbirine bağlı olarak bir bütün halinde değerlendirerek Kur’an’a uyan sonuç çıkarmaktır.