• Ümmet
    Ümmet

    “Ümmet” Kur’an’ın toplumsal yapımızı tanımlamada kullandığı kavramlardan biridir. Kur’an mesajının özüne vakıf olanlar bilirler ki ona göre toplumsal yapıyı tanımlamada asla bir boşluk söz konusu değildir. Yani toplumlar akidelerine göre, salih amellerine göre, kısacası tevhide olan nispetlerine göre tasnife tabi tutulurlar. Kur’an tarafından. Ümmet sözcüğü Arapça’da “emme ye ümmü” (imam olmak, “ana” “el ümm” de