Yazar'ın Yazı Arşivi

 • Da’vâ-yı Milliyet: Ahmed Ağaoğlu’ndan Babanzâde Ahmed Naim’e Cevap

  Da’vâ-yı Milliyet: Ahmed Ağaoğlu’ndan Babanzâde Ahmed Naim’e Cevap0

  ‘Türkçülük’ tartışmasında, Ahmed Ağaoğlu, Naim Bey’in ileri sürdüğü düşüncelere katılmadığını belirtir. Naim Bey’in delil olarak yazdığı ayet ve hadislerin hiçbirisinde “Kavim” kelimesi değil “Asabiyet” kelimesi geçer. Ahmed Ağaoğlu da bundan sonraki bütün savunmasını, olumsuz manada “Asabiyet”, olumlu manada “Kavim–Milliyet” kelimeleri üzerine inşa eder.

  READ MORE
 • Acaba İmanları Var mı?

  Acaba İmanları Var mı?0

  Yüz küsur yıl önceki bir feryadın, genelde günümüz insanlığına, özelde ise Müslümanlara hitabı iç yakıcıdır. Her şeyin parayla alınıp satıldığı ve her değerin bir bedeli olduğu bir dünyada, “Müslümanım” denildiği halde, “iman etmenin” sınırları yok mudur? “İmanlıyım” demek, fakat aynı zamanda piyasa şartlarını ileri sürerek kapitalist pazarın bir figürü olmak ne anlama gelmektedir?

  READ MORE
 • 21. yüzyıl İslamcıları nerede hata yaptılar?

  21. yüzyıl İslamcıları nerede hata yaptılar?1

  “Yüzyıl önce Müslümanlık adına yaşanan ne olumsuzluk varsa, yüzyıl sonra tekrarı oldu. İslamcılar geçmişinden ibret almamakla, tarihe ibret nazarıyla bakmamakla büyük hata yaptılar. Şimdi hem desteklemek, hem de şikâyet etmek gibi kendi içlerinde düştükleri büyük tezadın şaşkınlığını yaşıyorlar.”

  READ MORE
 • Ulema nerede hata yaptı?

  Ulema nerede hata yaptı?0

  Şöyle denilebilir ki; toplumlara yön veren sınıfın, yaptığı iyi davranışlar, toplumu erdemli bir seviyeye çıkardığı gibi, yaptıkları yanlış tercihler de o toplumu ifsada sürükler. Yaşadıkları toplumda temsil gücü olan şahsiyetlerin kamusal alanda yaptığı her davranışın, söyledikleri her sözün mutlaka olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkacaktır.

  READ MORE