Yazar'ın Yazı Arşivi

 • Hasta Adam

  Hasta Adam0

  “Namık Kemal de Batının ruhsuz, merhametsiz mekanik medeniyetinin ihtişamı karşısında ezilen Osmanlı aydınlarındandır. Batının gözünde Osmanlı ‘Hasta Adam’dır. Fakat sadece Batının değil, Namık Kemal’in gözünde de Hasta Adamdır.”

  READ MORE
 • Cumhuriyet Rejimi ve Din Tedrisatı

  Cumhuriyet Rejimi ve Din Tedrisatı0

  Laik kesime ve cumhuriyetin kurucularına göre, artık ‘buhran’ sona ermiş, din tedrisatı ilim tedrisatının ezici ispat kuvveti karşısında akıl ve muhakeme alemindeki yerini bırakarak gerilemiştir. Din gerilediğine göre, Türk mektepleri nasıl bir maarif uygulaması yapmalıdır?

  READ MORE
 • Da’vâ-yı Milliyet: Ahmed Ağaoğlu’ndan Babanzâde Ahmed Naim’e Cevap

  Da’vâ-yı Milliyet: Ahmed Ağaoğlu’ndan Babanzâde Ahmed Naim’e Cevap0

  ‘Türkçülük’ tartışmasında, Ahmed Ağaoğlu, Naim Bey’in ileri sürdüğü düşüncelere katılmadığını belirtir. Naim Bey’in delil olarak yazdığı ayet ve hadislerin hiçbirisinde “Kavim” kelimesi değil “Asabiyet” kelimesi geçer. Ahmed Ağaoğlu da bundan sonraki bütün savunmasını, olumsuz manada “Asabiyet”, olumlu manada “Kavim–Milliyet” kelimeleri üzerine inşa eder.

  READ MORE
 • Acaba İmanları Var mı?

  Acaba İmanları Var mı?0

  Yüz küsur yıl önceki bir feryadın, genelde günümüz insanlığına, özelde ise Müslümanlara hitabı iç yakıcıdır. Her şeyin parayla alınıp satıldığı ve her değerin bir bedeli olduğu bir dünyada, “Müslümanım” denildiği halde, “iman etmenin” sınırları yok mudur? “İmanlıyım” demek, fakat aynı zamanda piyasa şartlarını ileri sürerek kapitalist pazarın bir figürü olmak ne anlama gelmektedir?

  READ MORE