Zehirli ağacı kesip, meyvesini satmaya devam etmek

Zehirli ağacı kesip, meyvesini satmaya devam etmek

Danıştay “İstanbul Sözleşmesi”nin iptalini onayladı. Peki pratikte değişen bir şey var mı? Yok. Zira bu me’şum sözleşmenin yasal uzantısı 6284 sayılı kanun halen yürürlükte.

Şükrü Hüseyinoğlu

Danıştay “İstanbul Sözleşmesi”nin iptalini onayladı. Peki pratikte değişen bir şey var mı?

Yok. Zira bu me’şum sözleşmenin yasal uzantısı 6284 sayılı kanun halen yürürlükte.

Kısacası, AKP hükümeti birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ikircikli bir yaklaşımla, aileye önem veren kesimleri bu iptalle sustururken, aile düşmanı sapkın kesimleri ise 6284 sayılı yıkım yasasıyla memnun etmeyi sürdürüyor.

Nitekim, Adalet (!) Bakanı Bekir Bozdağ, geçen ayki bütçe görüşmelerinde 6284 sayılı yıkım yasasının yürürlükte olduğundan övünçle söz etmiş ve “6284 sayılı yasayı biz yürürlüğe koyduk ve bu yasa bugün uygulanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ikircikli tutum ortada iken, birçok İslami çevrenin dahi “İstanbul Sözleşmesi”nin iptalini ailenin korunması alanında atılmış önemli bir adım olarak değerlendirmesi düşündürücüdür.

Meş’um sözleşmenin aile kurumuna yöneltilmiş fasid mızrağı durumundaki 6284 sayılı yıkım yasası yürürlükte kaldığı sürece “İstanbul Sözleşmesi”nin feshinden söz etmek, kamuoyuna yönelik bir algı operasyonundan öte anlam taşımamaktadır.

(İslam ve Hayat)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *