Yazar'ın Yazı Arşivi

 • Tevhidin İkamesinde Teberri ve Hamd Kavramlarının Önemi

  Tevhidin İkamesinde Teberri ve Hamd Kavramlarının Önemi0

  “İslam nedir” sorusunun benim idrakimdeki en kısa cevaplarından biri, “İslam itaatsizlik ve itaattan ibarettir” cümlesidir. Bu cümleyi, “İslam, teberri ve ittibadan ibarettir” şeklinde de kurabiliriz. Nitekim nüzul sürecinde Kur’an’da en sıkça yer alan Rabbani emirlerden biri “Mükezziblere, tâğilere itaat etme” emridir…

  READ MORE
 • BAŞÖĞRETMEN

  BAŞÖĞRETMEN0

  Herhangi bir dünya görüşünün temeli ta’lim-terbiyedir. Bu durum, yegâne hak din (hayat nizâmı) İslam söz konusu olduğunda da böyledir, insan hevâsına dayalı bâtıl ideolojiler için de böyledir. Zira bir dünya görüşü, kendisini topluma öğretim-eğitim yoluyla benimsetmeye çalışır.

  READ MORE