Dini-Seküler Bayram

Dini-Seküler Bayram

Alışık olmadığımız bir bayram tarzı yaşıyoruz; cuma’nın ve bayramın toplu ifa edilecek ibadetler arasında olduğunu bilmek, tek egemenin karşısında bi şey ifade etmedi!.

Hüseyin Alan

Sekülerizmin kurucu kavramlarının tümü dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır. Sonradan icat olduğu için kendini meşrulaştırma ve ikna yolunda başka türlüsü olamazdı.

Hukuk alanı otoritelerinden C. Schmitt’ten bir kaç alıntı:

Kadiri mutlak Tanrı, Kadiri mutlak kanun koyucudur.. İlahi mucizeyi dünyadan kovan modern hukuk devleti, olağanüstü hal ilanını mucizenin taşıdığı anlamla temellendirir.. Tanrının inayeti hukukun adaleti olur.. Tek tanrı tek krala, tanrının egemenliği devletin egemenliğine dönüşür.

Bu bağlamda seküler/ulusal/milli bayramlar ve ritüellerinin dini bayramların taklidi olduğu ve aynı fonksiyonu icra ettiği söylenmeli..

Laikliğin; Roma imparatoru ile Kilise arasında varılan uzlaşma gereği ‘kutsal-kutsal olmayan’ diye iki hükümranlık alanı ayrışması olduğunu;

Buna rağmen her ikisinin imkan ve fırsat buldukça diğeri aleyhine hükümranlık alanını genişletmeye çalıştığını;

Nihayet modern çağda devletin tek hükümran kalarak dini de yetki alanına alıp onu belirlediğini hatırlarsak;

Din ve vicdan hürriyeti olarak lanse edilen modern laiklikte kutsal alanı da tek egemen devletin tanzim ettiğini görürüz..

Coronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan eden devletler, doğal olarak dini ibadetlerin ve bayramların ritüellerine kadar nasıl yapılacağını da belirlerken,

Kapitalist sistemin ihtiyaçlarına ve seküler bayramlara kısıtlamada imtiyaz ve öncelik tanımasını doğal karşılamak icap eder!.

Alışık olmadığımız bir bayram tarzı yaşıyoruz; cuma’nın ve bayramın toplu ifa edilecek ibadetler arasında olduğunu bilmek, tek egemenin karşısında bi şey ifade etmedi!.

Dijital toplum olmaya, dijital hayata ve dijital ilişkilere giderek alıştırıldığımız veya mahkum edildiğimiz böylesi sosyo-politik ve iktisadi şartlarda,

Müslümanların bu ilginç bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar cümleten.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

  • mbozac
    26 Mayıs 2020, 15:47

    biz de az ilginç değiliz hani!

    REPLY