Yazar'ın Yazı Arşivi

 • Napolyon Bonapart-Marks ve Din

  Napolyon Bonapart-Marks ve Din0

  Kitap ehli, Kur’an’ın daha ilk suresinde doğru yoldan/haktan ”sapanlar” ve akıbette “gazaba uğrayanlar” olarak tanıtıldı: Müslüman olacaklara bunlar gibi olmayın uyarısı yapıldı. (Burada Firavun karakteri ile onu Firavunlaştıranları ayırmak lazımdır.)

  READ MORE
 • Devletin Dini Olur mu?

  Devletin Dini Olur mu?0

  İslam’da devletin varlığı, İslam milletinin rızası, onayı ve desteğine bağlıdır. Aksi hal başka bir siyasi örgütlülüğü ve fıkhı devreye sokar. Bu sebeple İslami referans, model, kültür ve tarihte “Din esastır, devlet dahil gerisi teferruattır.” Modern literatürde ise durum başkadır.

  READ MORE
 • Cahillerden Yüz Çevirin!

  Cahillerden Yüz Çevirin!0

  Cahiliyye ve İslam, daha başta ve kökte iki zıt kavram, kuram ve kavrayış olduğu kadar, anlam ve sonuçları bakımından da zıt iki şeydir… Ölümden dahi ibret almayan cahillere aldanmayalım, Allah’ın sözüne kulak verelim: cahillerden yüz çevirelim, sadıklarla dost olalım.

  READ MORE
 • İslamcılık Üzerine Kısa Değini

  İslamcılık Üzerine Kısa Değini0

  Modern çağda milletlerin iktisadi ve siyasi menfaati, yöneticilerinin milletleri lehlerine yaptıkları reformlarla gerçekleştirilmekte ve sürdürülmektedir. Batılılar için burada bir sorun yoktur, çünkü dünya görüşlerine uygun bir zihinsel yapı ve sosyal hayat içinde yaşamaktadırlar.

  READ MORE