• Cuma hutbesi: Sadaka-i Cariye
    Cuma hutbesi: Sadaka-i Cariye
    • --
    • 17 Ağustos 2018

    Sadaka-i câriye, zaman ve mekânla sınırlı olmaksızın hayır işleme gayretidir. Sadaka-i câriye, öldükten sonra bile amel defterini kapatmama arzusudur.