Yazar'ın Yazı Arşivi

 • Madunum da Madunum

  Madunum da Madunum0

  Merhum E.Özkan’ın iktibas dergisinde sistem ve Müslümanların durumu sadedinde ele aldığı mankurtlaşma ve kavurgalaşma kavramlarından mülhem zaman itibariyle bir başkalaşımın, bir değişimin yaşanmayacağını iddia etmek öyle kolay olmasa gerek.

  READ MORE
 • Kesin İnançlılar

  Kesin İnançlılar0

  Yüzlerce dernek ve vakıf, bir dünya tarikat ve cemaatin varlık sebebi onları var edenlerin kesin inançlarından başka bir şey değildir. Bu farklılıkları Dinin/Kur’an’ın farklı yorumlanması noktasında ele alarak vaziyeti kurtarmak bana göre iyi niyetli bir yaklaşımdır.

  READ MORE