Yazar'ın Yazı Arşivi

 • Bir kitap: İslam’ın Siyasi Yorumu

  Bir kitap: İslam’ın Siyasi Yorumu0

  Ebu’l-Hasan Ali en-Nedvi’nin Kur’an’a Göre Dört Terim kitabını eleştirmesi sırf eleştiri için yapılmış intibaı vermektedir. Mevdudî’nin dört terimle ilgili oldukça köklü, sağlam, ayağı yere basan tezini asla çürütmemiş, bilakis güçlendirmiştir. Bununla birlikte Nedvi’nin kitabın başından sonuna kadar Mevdudî’ye hitaben kullandığı dil son derece nezaketlidir. Bu yönüyle en-Nedvi ile Mevdudî’nin tenkid edebi Müslümanlara güzel bir örneklik teşkil etmiştir.

  READ MORE
 • ‘Mevlid’ Rasulullah’ın Nesi Olur?

  ‘Mevlid’ Rasulullah’ın Nesi Olur?0

  ‘Mevlid-i Nebî’, Nebî (sav)’den sonra ve ona rağmen icat ve ihdas edilen bir ‘anma/kutlama’ kültürüdür. İsa (as)’ın beyanında olduğu gibi (Maide, 116) Muhammed (as) da bu kültürden beridir.

  READ MORE