Maniler

Maniler

Ey İbrahim, İbrahim /
Bilirsin rabbin rahîm /
Son gülen iyi güler /
Bu mesele çok mühim

Bu maniler, maniler
Her bir sırra kânîler
Gönüllere su serper
Manalar ve yaniler

Vâh bize eyvâh size,
Kir bulaştı denize,
Terliksi muteberdir,
Cehalet pustu söze

Oh ne âlâ ne âlâ,
Anlamadınız hâlâ,
İtibar hırsızları,
Koşuyorlar dört nala

Âteş düşer mi günden
Vîrân mı oldu hânen
Umurlarında değil
Çöküp, gidersin mânen

Çaşıt imansız çaşıt
Âdemoğluyla yaşıt
Eskimiş bahaneler
Meydanda çeşit çeşit

Bir kere kararlı kurt
Bulanmaz bir sudur yurt
Hesap hepten karıştı
Üç artı üç etmez dört

A hatırlı Be şerli
Çukur kazmakta yerli
Fânî bir makam için
Yaptığı her iş kirli

Hesabına hazır ol
Helallik tek çıkar yol
Gerisini Hak bilir
Nedir yumurta ve fol

Dere boyu kavaklar
Hak söylemez yanşaklar
Mesleği fitne, fücûr
Şer odaklı ulaklar

Ergenleşmemiş zihin
Silikonlaşmış beyin
Pazarlanmış kimlikler
Çok tehlikeli mayın

Eşek hasta,  katır dinç
Kıskançlıkla büyür hınç
Dünya âhiret bilmez
Günahın taşımaz vinç

Yerde haris bir şahin
Hem nasıl hinoğlu hin
Ne idüğü belirsiz
Çözemez hiç bir kâhin

Çölde yeşermez filiz
Karda yürür, etmez iz
Yalandan kimler ölmüş
Lazım değil, ismin çiz

Ey İbrahim, İbrahim
Bilirsin rabbin rahîm
Son gülen iyi güler
Bu mesele çok mühim

Ali İbrahim Savaş

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *