HSK’dan Osman Kavala yazısı açıklaması

HSK’dan Osman Kavala yazısı açıklaması

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “AİHM tarafından verilen tüm kararlar ilgili yargı yerlerinden istenilmekte, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK İkinci Dairesinin gündeminde değerlendirilmektedir.” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakim ve savcıların terfilerinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlale sebebiyet verip vermedikleri konusunun da dikkate alındığını, AİHM tarafından verilen tüm kararların ilgili yargı yerlerinden istendiğini, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgelerin toplanıp değerlendirildiğini bildirdi.

Yılmaz, HSK Genel Sekreterliğinin İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderdiği, “Osman Kavala’nın tutuklanması kararı, tutuklama kararına yapılan itirazı üzerine verilen karar ve tutukluluk halinin devamına ilişkin tüm kararların gönderilmesi talepli” yazının bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Yılmaz, HSK Genel Sekreterliğince terfi çalışmalarında değerlendirilmek için ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarından istenen bilgi yazısının yol açtığı kafa karışıklıklarını ve hatalı değerlendirmeleri gidermek adına açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Hakim ve savcıların bir yılda üç dönem olmak üzere her iki yılda bir derece yükselme incelemesi ile birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma incelemesine tabi tutulduklarını hatırlatan Yılmaz, bu incelemelerde nelerin göz önüne alınacağının, hem 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda hem de bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve ilke kararları ile belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edildiğini bildirdi.

Derece yükselme ve birinci sınıfa ayrılmaya ilişkin ilke kararlarına, “Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde, AİHM ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri dikkate alınarak, üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başarı dereceleri tespit edilir.” hükmünün eklendiğini anımsatan Başkanvekili Yılmaz, bu ilke kararının, 2020 yılı Nisan ayı terfi çalışmalarından itibaren uygulanmaya başladığını aktardı.

Mehmet Yılmaz şunları kaydetti:

“Bu hüküm uyarınca, AİHM tarafından verilen tüm kararlar ilgili yargı yerlerinden istenilmekte, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK İkinci Dairesinin gündeminde değerlendirilmektedir. İhlale konu husus ceza davası olabileceği gibi aile hukukuna ilişkin veya özellikle çokça rastlandığı üzere kadastro uyuşmazlıklarına veya özel hukuk alanına ilişkin olabilmektedir. Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği ‘Yargı Reformu’ çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir. Kamuoyundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalı değerlendirmeleri önlemek adına saygı ile duyurulur.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *