Uluslararası “İslâm ve Yorum” Sempozyumu başladı

Uluslararası “İslâm ve Yorum” Sempozyumu başladı

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hatırasına İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İslâm ve Yorum Sempozyumu, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İslâm ve Yorum Sempozyumu’na, Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,  Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak’ın yanı sıra birçok yabancı katılımcı ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan sempozyum, açılış konuşmalarıyla devam etti. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman İslâm ve Yorum Sempozyumu hakkında bilgi verdi:

“Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz sempozyuma her yıl yurt içinden ve yurt dışından 500-600 civarında akademisyen müracaat etmektedir. Bizim amacımız ve hedefimiz Malatya İnönü üniversitesi’nin ev sahipliğinde ülkemizdeki ilahiyat birikimini, Orta Doğu’daki ilahiyat birikimini yılda bir defa da olsa burada buluşturmak, bu sempozyumun amacı bir tarafta zirvede olan bir taraftan da aşağıdan gelen kuşağı buluşturmak, tecrübe ve deneyim sahibi insanları bir çatı altında bir araya getirmektir.”

3. Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu Başladı

Karaman, İslâm ve Yorum Sempozyumu’nun bir hedefinin de eleştiri ahlâkını, din dilini veya söylemini disipline etmek ve bunu karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde gündeme getirmek olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 2017 yılından beridir düzenlediği İslâm ve Yorum Sempozyumları’nın yurt içinden ve yurt dışından büyük kabul görülmekte olduğunu belirtti. Bilimsel çalışmaya dayalı olan bu sempozyumların İnönü Üniversitesi’nin kurumsal bir faaliyeti haline geldiğini vurguladı.

Kızılay, din, bilim ve medeniyet konusunun insanlık tarihi kadar eski bir miras olduğunu ifade ederek bu mirasın başlangıçta nasıl oluştuğunun ve nasıl geliştiğinin hep merak edilen bir konu olduğunu söyledi.

Kızılay, medeniyetin getirdiği imkânları ve oluşturduğu sorunların kutsal kitaplar, kadim metinler ve felsefî eserlerde ele alındığının görüldüğünü belirterek çağdaş modernizmin dünyaya kazandırdığı fırsatlar kadar, beraberinde huzursuzluklar, tehditler ve problemler de getirdiğini vurguladı. Bu sorunların moderniteden mi yoksa kültür ve medeniyetin doğasından mı kaynaklandığı hususunun günümüz sosyal bilim alanında hâlâ tartışılmakta olduğununun altını çizdi.

Kızılay, “Şüphesiz ki kökleri Mekke ve Medine’deki ilk İslâm toplumuna dayanan vahiy medeniyeti, insanlık için en büyük kazanımdır. Bu medeniyetin beşikleri, “Nil, Mezopotamya ve İndus vadileridir.” Aynı coğrafyada başlayan ve gelişen bilim, kültür ve medeniyetin merhalelerini, zenginliklerini farklı açılardan ele alınmanın tam zamanıdır. Bu bağlamda İslâm bilim ve medeniyetinin özgün yönleri, ekolleri, kurucu isimleri ve eserleri, gölgede kalan yönleri somut biçimde incelenmelidir. Son üç asırdır modernitenin meydan okumalarına karşı İslâm toplumlarında ortaya çıkan yenileşme hareketini hissettirmek için, yeni ve adil bir medeniyet arayışına odaklanmak önemlidir.” dedi.

Kızılay, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Uluslararası İslâm ve Yorum Sempozyumu’nun ana teması, “Din, Bilim ve Medeniyettir.” Bu program İslâm ve medeniyet tarihi üzerinde çalışmalar yapan ve dünya ölçeğinde büyük bir iz bırakan merhum Prof. Dr. Fuat Gezgin anısına düzenlenmiştir. Böylece ömrünü ilme adayan merhum hocamıza karşı, bir vefa borcu yerine getirilmek istenmiştir.”

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın sempozyumda yaptığı konuşmada paylaşılan temel ahlâki değerlere, ilkelere dayanmayan, kişisel ve uluslararası ilişkilere riayet etmeyen kişinin veya toplumun medeni sayılmadığını, medeni hayatın, maddî ve manevî terakkiyi belli ölçüde gerçekleştirerek refah ortamı yarattığını söyledi. Medenî hayatın bireysel ve toplumsal düzeyde insan eylem ve davranışlarına, tutumlarına hukuk yoluyla gerekli sınırları getirdiğini vurguladı.

Konuşmalarının sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Malatya Valisi Aydın Baruş Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın’a hediye takdim etti.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *