Kelimeler Kavramlar

Kelimeler Kavramlar

İlahî kulluğa sığınarak / Kurtulur kula kulluktan

Kelimeler kavramlar

İnsanın dünyasına anlam katar

Her millet

Kendi lisanıyla iletişim kurar

Silahla alınamayan ülkeler

Kavram kelime istilasına uğrar

Ekin kültür bozulur

İğdiş edilir nesiller algılar

 

Kur’an Arapça

Metni tamamlandı ama

Anlam mesaj zamanlar aşmakta

Tenzil sürmekte manaca

Çünkü anlam değer katar

İvme verir insana

Rabbin kelimeleri tükenmez asla

Bize düşen

Muradı maksadı kavramak aslında

 

Allah’ın boyası

Hayata anlam katması

Kur’anî kelime ve kavramlarla

Hayatımızda karşılaştığımız

Güncel diye balıklama daldığımız

Yeter cicili bicili laflara kandığımız

Biz balık hafızalı mıyız

Her sakallıyı dede mi sandınız

İnsan hakları hoşgörü özgürlük

Aysbergin üstüne aldandık

Altında kaldık

 

Demokrasi hümanizm eşitlik

Beyaz insan varken

Nasıl olacak kardeşlik

Nerde insanlık eşitlik

Biz böyle anladık desek de

Ortak kelimeler sansak da

İyi niyet var desek de

Bu batıl batılı kavramların

Arka planı felsefeleri var

Boza pişirecekler

Pişiriyorlar ensemizde

 

Onların tarihine bakın

Türedi olan kavramları onların

Daha dün ortaçağ karanlığındaydılar

Rönesans reform yaptılar

Heva ve heveslerinden uydurduklarını

Aydınlanma sandılar

Kendi ve atalarının bozduklarını

Daha da bozdular

Onardık sandılar

Köleliğin sömürgeciliğin

Sadece şekli değişti

Taktikler yöntemler değişti gelişti

Teknolojik esaret geldi

Gönüllü ve zihinsel esarete dönüştü

 

İnsan hakları

Beyazların sömürülenlere lütfettiği haklar

Eşitlik

Kölelerin arasındaki eşitlik

Demokrasi

Yönetilenlere oy’un oy’naş imkânı

Hepsi kandırmaca aldatmaca

Helvadan put misali oy’alamaca

Hem göreceli hem şeytanî

Kime ne fayda var bunda

Kazanan hep beyaz dikta

Hurafelerini etmekte dikte

Çok ucuza bize satmakta

Bazen bedava vermekte

Kendisine âşık ve mahkûm etmekte

 

Bizim kavramlarımız

Âleme anlam katmakta

Adalet dağıtmakta

Çünkü türedi değil

Daha yaratılışta başlamakta

 

İnsan insanı ne tanır

Kim kime niçin ne hak tanır

Ne hak ne de Hakk’ı tanır

Varsa yoksa kendisi ve düzeni

Kendini müstağni sanır

 

Kulu yaratan Allah

Onu en iyi O tanır O bilir

İhtiyaçlarını isteklerini bilir

Sınırlarını özelliklerini bilir

Bir kul ki kendini bilir

İşte o Rabbini bilir

 

Kavramlarımız Allah’tan

İlahi hitapla Kur’andan

Ancak bunlara uyan kurtulur

Çıkar aydınlığa karanlıktan

İlahî kulluğa sığınarak

Kurtulur kula kulluktan

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *