ÎLA

ÎLA

Hakk’a ram ol yalnız O’na rağbet et

İ lah O

ehül mülk

llah O

ok dengi menendi

slah ihya ve inşa vazifemiz

K eyfî’yet yok asla

E hliyet ve emniyet

L iyakat keyfiyyet gerek

İ man imtihan ve itminan

M es’uliyet demek

E mîn olmak güvenmek

T eslimiyyet ve temsiliyyet gerek

U ğraş, çabala sa’yet

L ayık ol kulluğa

L evminden kulların sakın korkma

A hireti öncele ahd’et

akk’a ram ol yalnız O’na rağbet et

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *