• Diktatörlük
    Diktatörlük

    Diktatörlük, Latince dikte kökünden dikte eden kişi ya da grubun yani diktatörün yönetimi anlamında bir siyasi rejimin adıdır. Dikte kelimesinin sözlük anlamı “bir başkasına o anda söyleyerek yazdırma, yazdırım” demektir. Diktatörlüğün tarihsel arka planı M.Ö. dördüncü yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde Roma’da bugün bildiğimizden farklı bir diktatörlük anlayışı vardı. Roma Cumhuriyeti senato tarafından atanan konsüllerce yönetilmekteydi.