Yazar'ın Yazı Arşivi

 • Eğitim Şart!

  Eğitim Şart!0

  ‘Eğitim şart’ olgusu ve vurgusunun hakiki bilgi ve bilinç çerçevesinde tahakkuku gerekiyor! Bu öncelikle defolardan, boş beleş bagajlardan, gelenekselciliğin ve modernizmin ekleme, eksiltme ve hurafelerinden kurtularak ilk adımı atmakla başlamalıdır.

  READ MORE
 • Ve şimdi söz Kur’an’ın!

  Ve şimdi söz Kur’an’ın!0

  Söyleyiniz Allah aşkına, bugün Kur’an ve yaratan ve emreden yegane ilah ve rab olan Allah bugün hangi işimize karıştırılıyor, hakem kılınıyor, söz sahibi biliniyor? Bazı iş ve işlemlerimizin meşruiyeti adına yasak savma kabilinden kutsal bir nesneye teberrüken teveccüh etmek dışında bir işlevi kalmış mıdır Kitab-ı Kerimimizin?

  READ MORE
 • Seyahatten Ziyarete…

  Seyahatten Ziyarete…0

  “Esasen hem deprem bölgesine farklı içeriklerle hem de ‘taziye’ amaçlı ziyaret kararımız daha öncesinde planlamış ve fakat farklı sebeplerle ertelemek durumunda kalmıştık. O karar ki daha geniş bir zaman dilimini ve sathı kapsıyordu.”

  READ MORE
 • 3N [Nereden geldik, Niçin geldik ve Nereye gidiyoruz]

  3N [Nereden geldik, Niçin geldik ve Nereye gidiyoruz]0

  Geliş amacımız Allah’ı her türlü ekmel sıfatıyla tekbirleyip takdis ederek, ilah, rab olarak sadece O’na (cc) yönelerek, yalnız O’na sığınıp O’ndan yardım dileyerek ‘kula kulluğa düşmeden’ ve ‘tağutu inkar/red ederek, ancak O’na yönelerek bir kulluk ifa etmektir. Dini yalnız Allah’a has kılmaktır başka bir ifadeyle.

  READ MORE