Adsız Şiir

Adsız Şiir

Şamar oğlanına döndürdü hayat
Tüyleri yolunmuş kaza benzedi
Geç anlayabildi heyhat ki heyhat
Tokaçla dövülen beze benzedi

ADSIZ ŞİİR

Ali İbrahim SAVAŞ 

Şamar oğlanına döndürdü hayat
Tüyleri yolunmuş kaza benzedi
Geç anlayabildi heyhat ki heyhat
Tokaçla dövülen beze benzedi

Kalmadı neşesi ve de ahengi
Gökkuşağı gitti kayboldu rengi
Bu nasıl eğlence, bu nasıl çengi
Telleri bozulmuş saza benzedi

Hayalleri bitti, hafıza yitik
Koskoca hayatı isimsiz betik
Yüzü hiç gülmüyor, kaşları çatık
Kokmuş, nemi kalmış tuza benzedi

Mevsimler değişti, bahtı gülmedi
Denedi, malesef sabrı kalmadı
Hiç bir kimse kapısını çalmadı
Manası olmayan söze benzedi

Farkına vardı gördüğü bir düştü
Hem gönülden düştü, hem gözden düştü
Ne suyu kaynadı ne aşı pişti
Ocakta yanmayan köze benzedi

İnsanca yaşamaktı muradı
Her geçen gün dostluklar ıradı
Vefayı hep yanlış yerde aradı
Şüphesiz, gerçekten bize benzedi

Altınkum, 24.07.2023

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *