Ertelenen: Hayat

Ertelenen: Hayat

Şairin ertelenen ve bir türlü ertelenen o vakte erişilemeyen duyguları tasvir ederken kullandığı “siz” dili de insanlığın bu şiirde özetlenen trajedisini, yüreklere işlemektedir.

Latif Değer

İnsan, hayatın olağan düzeni içerisindeki akışkanlıkta kaybolurken yaşadığı anların farkında olarak zamanı kıymetlendirme ve gereğini yapma konusunda oldukça yetersizdir. Behçet Necatigil hayatın inceliklerini fark eden bir şair olarak bu farkındalığı “Sevgilerde” şiiriyle anıtlaştırmış ve gündelik yaşayan insana sanatsal bir uyarıda bulunmuştur.

İnsan, benliğini fark ettiği andan itibaren ya bir sorumluluğun ya eyyamcılığın ya da öğretilmiş ve talimatlandırılmış bir kültür ve geleneğin içinde kendine bir yol çizerken hayatın önüne çıkardığı imkan, incelik ve duyguları, hakkını vererek hissetme, derinliğine kavrayıp benliğine yerleştirme ve gereğince bir pratik sergileme konusunda hep erteleyici bir yol tutar. Necatigil, işte bu ertelenen her his ve fikir için olmak üzere, bu duygu destanı şiiri, bir kalp ağrısının grafisi olarak şekillendirmiştir. 

“Sevgilerde” şiiri, söyleyicinin şiirde sezilen kişiliğiyle de pek uyumlu bir şekilde “çekingen, tutuk, saygılı” bir hissiyatın kendini dışa vuramamış, ifade edememiş sevgisinin hatıralara karışan özlemini büyük bir pişmanlık tablosuna dönüştürmektedir. 

Şairin ertelenen ve bir türlü ertelenen o vakte erişilemeyen duyguları tasvir ederken kullandığı “siz” dili de insanlığın bu şiirde özetlenen trajedisini, yüreklere işlemektedir.

Necatigil’in bütün sitemi, pişmanlığı, derinliğine hissedilen kalp ağrısına rağmen hayat daha kolaylaşan bir teknik medeniyete doğru akarken, burada tasvir edilen trajedisini daha sık bir tekrarla sürdürmekte ve “kalbimizi dolduran duygular” yerinde saymaya devam etmektedir. 

Sevgilerde

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.

Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.

Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.

Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vaktiniz olmadı

Behçet NECATİGİL

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *