‘Resmi Gazete’ 100 yıldır yayında

‘Resmi Gazete’ 100 yıldır yayında

İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere 7 Ekim 1920’de Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisince yayım kararı alınmasının üzerinden 100 yıl geçen “Resmi Gazete”nin ilk sayısı, “Ceride-i Resmiye” adıyla basıldı.

İlk sayısı “Ceride-i Resmiye” adıyla çıkan Resmi Gazete’nin yayımlanmasına yönelik karar, 100 yıl önce alındı.

Kökeni, Sultan 2. Mahmud döneminde tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11 Kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Veka-i” gazetesine kadar uzanan Resmi Gazete’de, genelge, yasa, yönetmelik ve çeşitli ilanlar yayımlanıyor.

İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 100 yıl önce, 7 Ekim 1920’de yayım kararı alınan Resmi Gazete, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Kasım 1923’teki 41. sayısından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin Resmi Gazetesi olarak yayın hayatını sürdürüyor.

Türkiye’de devletin yayın organı olan ve birçok resmi işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazete’nin ilk sayısı, TBMM’nin 263 sayılı Kararnamesi ile yayım kararı alınmasından dört ay sonra, 7 Şubat 1921’de “Ceride-i Resmiye” adıyla yayımlanırken bugün hala kullanılan “Resmi Gazete” ismini 17 Aralık 1927’de aldı.

İlk 15 sayısı haftada bir, 16-18 sayıları iki haftada bir yayınlanan Resmi Gazete’nin 19’uncu sayısından sonra yine haftada bir pazartesi günleri yayımlanması kararlaştırıldı. Fakat savaşlar nedeniyle, gazetenin 21’inci sayısı ile 22’nci sayısının yayımlanmasının arasına iki yıldan fazla süre girdi.

Bu süreçte kabul edilen 134 ve 338 numaralı kanunlar, gazetede yayımlanmadan yürürlüğe konuldu. Eylül 1923’de yayımlanan 6 gazetede yer verilen “Gayr-ı Resmi Kısım”da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bazı devlet adamlarının dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı devlet adamı ve gazetecilerin makaleleri yayımlandı.

Türk alfabesiyle basılmaya başlandı

Çeşitli dönemlerde haftada üç gün, haftada bir veya ayda bir yayımlanan Resmi Gazete, 7 Haziran 1925 tarihli 110’uncu sayısından itibaren ayda ortalama yirmi sayı yayımlanır hale geldi. 1928’de Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 1054’üncü sayısından itibaren Türk alfabesiyle basılmaya başlandı.

Gazetenin 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde her gün düzenli yayımlanmasının ardından, 1970’te yapılan düzenlemeyle pazar günleri ve en son 2009’daki yasal değişiklikle hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayımlanması mümkün hale getirildi.

Resmi Gazete, zorunlu ve acil durumlarda da “Mükerrer” şerhiyle aynı gün içinde birden fazla yayımlanabiliyor.

Dijital ortama geçiş

Abonelere posta ile gönderilen Resmi Gazete’nin dijital dünyaya adım atışı 2000 yılında gerçekleşti. Bu yılın 27 Haziran’ından itibaren çıkan sayılar, internet ortamından da günlük yayımlanmaya başladı.

Ayrıca 2011’de, ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921’den itibaren tüm Resmi Gazete sayılarına internetten erişim mümkün hale getirildi.

Uzun yıllar Başbakanlık tarafından çıkarılan Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından temmuz ayında yayımlanan “Resmi Gazete Hakkında 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanmaya başladı.

Bu kararnamede, gazete gerek görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilmesi düzenlendi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *