Kadına şiddeti önlemede ‘modül’ uygulaması

Kadına şiddeti önlemede ‘modül’ uygulaması

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkin ve kalıcı tedbirler alınmasına dair çalışmalara devam ettiklerini savundu, Risk Analiz ve Yönetim Modülünü hizmete soktuklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddeti önlemede kullanılacak “Risk Analiz ve Yönetim Modülü”nü 18 pilot ilde başlattıklarını bildirdi.

“2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında Aile Bilgi Sistemi’ne (ABS) entegre edilmek üzere Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nün geliştirmesi çalışmalarında pilot uygulama aşamasına gelindiğini aktaran Selçuk, kadına yönelik şiddet olaylarında riskin zamanında tespit ve durumun etkili biçimde yönetilmesine ilişkin hizmet yaklaşımında olduklarını vurguladı.

Selçuk, “Bakanlığın kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlere yeni bir ivme kazandıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülü için bir dizi çalışma gerçekleştirdik. İçerisinde risk ölçeği ve sosyal hizmet müdahalesi adımlarını barındıran, modül geliştirerek elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemi olan ABS’ye entegre ettik. Kadına yönelik şiddeti önlemede Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nü 18 pilot ilde başlattık.” ifadesini kullandı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini (ŞÖNİM) 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsatan Selçuk, Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nün, ŞÖNİM mesleki personelince şiddet mağduruna sunulacak hizmetlerin başlangıç noktası niteliğinde olacağını bildirdi. Selçuk, modüldeki risk odağına göre mesleki müdahale yapılacağını vurguladı.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Kadına yönelik şiddete ilişkin coğrafi dağılım üzerinden 81 ilimizin analizini yaparak pilot uygulama için 18 temsili ilimizi belirledik. Bu kapsamda Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Kütahya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerimizdeki ŞÖNİM personeline modülün kullanımına dair eğitim gerçekleştirdik. Yapılan eğitim sonrasında Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nü 18 ilimizin ŞÖNİM’lerinde kullanıma sunduk.”

Pilot uygulama yıl sonuna kadar sürecek

Modülün pilot uygulamasını yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını belirten Selçuk, pilot uygulama süresince elde edilecek veriler kapsamında risk değerlendirme ölçeğinin güvenirlik analizlerinin gerçekleştirileceğini, çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacağını kaydetti. Selçuk, risk yönetimi adımlarına da uygulamadan gelen geri bildirimlerle nihai halinin verileceğini aktardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analiz ve Yönetim Modülü’nü uygulamaya koyarak 81 ilde yaygınlaştıracaklarını belirten Bakan Selçuk, “Böylece kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarında sadece kriz odaklı değil aynı zamanda risk odaklı yaklaşım benimsenerek mağdur kişiye doğru müdahale ve etkin hizmet sunmayı sağlayacağız.” ifadesine yer verdi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *