Bir televizyon kanalında İmam Hatip öğrenci ve mezunlarına yönelik haddini ve maksadını aşan ifadelerde bulunan Erol Mütercimler’i en hafif ifadeyle kınıyor, kötü söz sözün sahibine aittir ve ilgili kişi bu ifadeleri ile ancak ve ancak kendisini ve zihniyetini tarif etmiştir diyoruz.

İmam Hatip öğrenci ve mezunları hakkında sarf ettiği bu çirkin sözlerinden dolayı Mütercimler, bu milletten ve İmam Hatiplilerden derhal özür dilemelidir. Ayrıca Mütercimler’in haddi ve ahlak sınırını aşan bu sözlerinden dolayı hukuk nezdinde hesap vermesi için TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı) olarak gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı da kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

İlgili kişinin İmam Hatipler ve İmam Hatipliler hakkında kullandığı kelimeler, kendisinin nasıl bir zihniyetin, nasıl bir ahlak yapısının, nasıl bir hedefin mütercimi/sözcüsü olduğunun açık göstergesidir. Diğer taraftan bu sözlerin sarf edildiği aynı günlerde sahte ve sözde şeyh iddiaları ile kamuoyunun meşgul edilmesi, bizlere tıpkı 28 Şubat sürecinde olduğu gibi kirli oyunları, karanlık eylemleri, iş birlikleri ve planları hatırlatmaktadır.

Kimin mütercimi olduğuna dair ipuçları veren bu kişi ve zihniyetlere hatırlatırız ki; bin yıl sürecek dediğiniz 28 Şubat nasıl tarihin kara sayfalarında yerini aldıysa, failleri nasıl toplum, hukuk ve vicdanlarda layık olduğu yeri bulduysa, bin yılları on yıl dahi süremediyse, 28 Şubat’ın hain işbirlikçileri 15 Temmuz’da bizzat millet tarafından hadleri bildirilerek zelil duruma geldiyse bundan sonra da bu tür emelleri olanlar yine aziz milletimizden gerekli cevaplarını her platformda alacaklardır.

İmam Hatip mezun ve mensuplarının nasıl bir insani profile, ahlaka ve donanıma sahip oldukları izaha muhtaç olmayacak şekilde aziz milletimizin malumudur. Hiç kimse bu milleti veya bu milletin bir kesimini aşağılama, karalama ve benzeri çirkinliklerle yaftalama hakkına sahip değildir. Bu millet haddi aşanlara hadlerini bildirecek güce, milli iradeye ve kararlılığa sahiptir.

İmam Hatip camiasına yöneltilen bu kirli ithamlara, bugüne kadar olduğu gibi bugün de en güzel cevabı milletimiz ve insanlık adına ürettiğimiz hizmet ve değerlerle vermeye devam edeceğiz. Camiamızın, insanlık tarihi kadar kadim geçmişi; bu türden aşağılık iftiraların tarihin çöplüğünde yerini aldığını ve alacağını bize göstermektedir. Cahilce ve hangi amaca hizmet ettiği kamuoyunca malum olan böylesi bir cüretin, amacına ulaşamayacağına olan inancımızı bir kez daha teyit ediyor ve hukuki, sosyal ve ictimaî manada karşılıksız kalmayacağını da kamuoyunun bilgilerine bir kez daha arz ediyoruz.”

Kamber Çal