Sağlık-Sen: Döner sermaye sistemi işlevini yitirdi

Sağlık-Sen: Döner sermaye sistemi işlevini yitirdi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 2004 yılında sorunların çözümü amacıyla tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başlanan döner sermaye sisteminin gelinen noktada işlevini yitirdiğini ve kronik bir sorun haline geldiğini belirtti. 

Semih Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezi’nde, döner sermaye sisteminde yaşanan sıkıntılar ve sağlık çalışanlarına yönelik “ek ödeme desteği” ile ilgili açıklama yaptı.

Türk sağlık sisteminin Kovid-19 salgını sürecinde bir defa daha test edildiğini belirten Durmuş, sistemin taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığını vurguladı.

Hemşiresinden doktoruna, ambulans şoföründen sağlık teknikerine yüz binlerce sağlık çalışanının ortak alın teri ile sağlık hizmetlerinin yürütüldüğüne işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:

“Sağlık hizmetlerinin külfetinde söz konusu olan bu ortak paylaşım, ne yazık ki dökülen ortak alın teriyle yeşeren nimetin paylaşımında yerini haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, huzursuzluğa ve umutsuzluğa bırakmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların ana kaynağını döner sermaye sistemi oluşturmaktadır.”

Durmuş, 2004’te sağlıkta yeni döneme geçiş sürecinde tüm sağlık tesislerinde uygulanmaya başlanan döner sermaye sisteminin ilk yıllarda başarıyla hayata geçirildiğini ancak gelinen noktada işlevini yitirip, kronik bir sorun halini aldığını kaydetti.

Son 6-7 yıldır, meslek ve unvan bazındaki farklı hak edişlerin sağlık çalışanları arasında kargaşaya yol açtığını öne süren Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sistem gerek hekimler arasında gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında dengeli ve hakkaniyetli bir paylaşıma imkan vermemektedir. Vicdanları yaralayan aynı acı durum, iller, hastaneler ve birimler arasındaki sağlık çalışanları için de geçerlidir. Endişemiz ve aynı zamanda umudumuz, sağlık sistemine dolayısıyla insanımıza zarar verici noktalara ulaşmadan çözüme kavuşmasıdır.”

Mart başında yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe konulan uygulamanın çözüm olmadığını belirten Durmuş, “Yapılan değişiklikle birkaç meslek grubunun lehine adım atılırken, sayıları yüz binleri bulan hekim dışı sağlık çalışanları tam bir hayal kırıklığına uğratılmıştır.” ifadesini kullandı.

Durmuş, salgınla mücadele sürecindeki döner sermaye uygulamalarını da eleştirerek, bunun sağlık çalışanlarında ciddi huzursuzluklara yol açtığını savundu.

Ek ödeme desteğinin devam etmesini talep etti

Semih Durmuş, “Üç aylık dönemi kapsayan ek ödeme desteği uygulamasında süre uzatımına dair yeni bir karar olmadığı için 15 Temmuz itibarıyla sona gelinmiştir. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir. Neticede sağlık çalışanlarının salgınla mücadelesi devam etmektedir.” diye konuştu.

Sağlık hariç hiçbir kamu hizmetinde aynı işi yapmasına, aynı saat çalışmasına ve aynı statüde olmasına rağmen farklı ücret alan bir çalışan olmadığını ifade eden Durmuş, “Sonuç olarak fedakar sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak gasbeden, alın terini yok sayan bu çarpık döner sermaye sistemine bir an önce son verilmelidir.” dedi.

Durmuş, döner sermaye yönetmeliğine ilişkin model önerilerinin olduğunu belirterek, bunu Sağlık Bakanlığına da sunduklarını kaydetti.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *