İktidar Kimi Bozmaz

İktidar Kimi Bozmaz

Gavur ‘iktidar bozar, mutlak iktidar mutlak bozar’ derken kendi cibilliyetini ortaya koyuyor da, Müslümana ne oluyor da bu sözü onaylayıp gerçekleştirebiliyor, burası biraz karışık!!

Hüseyin Alan

Aslı bozuk, aslında bozuk olanları iktidar n’apsın; yapsa yapsa herkesin gözüne sokar dürüst gözükenlerin sahtekar olduklarını..

Hz. Muhammed M. 626’dan sonra Arap yarımadasında hükümranlık tesis etti; günümüz Avrupa coğrafyası kadar büyüklükte toprak üzerinde, yaşayan 3 milyon insanı yönetiyordu.

Hz. Ebu Bekir Peygamberin vefatını fırsata çevirmek isteyen ve ayaklanan zalim kabile şeflerini, sahtekar kent yöneticilerini, ceberrut devlet başkanlarını ve putperest din adamlarını tekrar yola getirdi.

Hz. Ömer hükümranlık alanını daha da genişletti, imparatorluk kurdu, İslami sistemi oturttu. Zamanında zekat verilecek insan aranıyordu. Adaleti dillere destan oldu..

Bu üçlü zamanında hazineler dolu dolu, yönetilen insanlar inanç kültür alışkanlık vs bakımından farklı farkıydı.

Bu üçlü vefat ettiğinde “0” (yazı ile sıfır) miras bıraktılar. Çocuklarını yönetime hiç bulaştırmadılar. Bu sebeple inansın inanmasın yönetilenlerin tümü gönülden itaat ediyorlardı.

Oysa bu üçlünün üçü de ticareti bilirdi, kazanmayı da biriktirmeyi de harcamayı da bilen insanlardı. Lüksün şatafatın içinden geliyorlardı. Çünkü önceden uluslararası ticaret yapıyorlardı..

Gavurlar, İslam dinini tanıtırken ‘dilde akait, elde kılıç, ganimet peşinde koşan cennet fedaileri yetiştirdi; zaten terör dinidir’ dediler.

Ne zamandan beri?

İslam yarımadadan başlayıp hükümranlık alanını genişletmeye ve kötüleri cezalandırmaya başladığından beri; tii o zamandan beri.

Gavur bunu söylerken kendi mağlubiyetini, açığa çıkan alçaklığını ve namussuzluğunu örtüyordu. Onun karın ağrısını anlarız. Da…

Bu gavurların çaldığı müziğe ayak uyduran yerli oryantalistler, dindar aptallar,

‘Aşiret reislerini; kent yöneticilerini; sultanları, şahları, devlet başkanlarını; bunların Haccac ve Ömer b. Ziyad gibi komutan ve valilerini; din bezirganlarını’

Misal getirip gavurları niye tasdik ettiler. Ecnebileri anladık da bunların karın ağrısı neydi bilemedik!

Sanırsın Grek allame; Roma cumhuriyet; Feodalite müthiş; Aydınlanma şahane; kapitalizm ve liberalizm cennet..

Demek ki neymiş; iktidar, aslında bozuk olanların bozukluğunu açığa çıkartırmış, başka değil..

Gavur ‘iktidar bozar, mutlak iktidar mutlak bozar’ derken kendi cibilliyetini ortaya koyuyor, da,

Müslümana ne oluyor da bu sözü onaylayıp gerçekleştirebiliyor, burası biraz karışık!!

Kime bakacağız kimin sözünü dinleyeceğiz şimdi; düşünmeyelim konuşmayalım mi?

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *