Finkelstein: “Holokost: Yahudi Istırabının Sömürüsü”

Finkelstein: “Holokost: Yahudi Istırabının Sömürüsü”

Amerikalı siyaset bilimci Prof. Norman Finkelstein, holokostun 1967’den sonra ideolojik bir silah haline dönüştüğünü ve İsrail’e karşı gelen tüm eleştirileri bastırmak için kullanıldığını belirtti.

Kudüs Araştırmaları Platformu dijital ortamda gerçekleştirdiği İsrail-Filistin meselesi üzerine 3 haftalık seminer serisinde Amerikalı siyaset bilimci Prof. Norman Finkelstein, Holokost: Yahudi Istırabının Sömürüsü” oturumu düzenledi.

Ebeveynlerinin Holokostu yaşadığını ve ailelerinden sadece onların kurtulduğunu, Holokost gerçeğinin yaşandığını ve bunun şüphe götürmez olduğunu belirten Finkelstein, ancak bunun Holokost’un sorgulanamaz demek olmadığını vurguladı.

66 yaşında olduğunu ve 2. Dünya Savaşı sonrası net hatıraları olduğunu dile getiren Finkelstein, “Holokost çok az konuşuluyordu, Amerikalılar ve hatta Amerikalı Yahudiler arasında bile. 1967’den önce ABD’de Holokost hakkında sadece 2 tane akademik kitap vardı ancak şimdi 15 bin civarında var.” ifadesini kullandı.

2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika’nın, Nazi rejiminin devamı olan Batı Almanya’yı Sovyetlere karşı desteklediğini dile getiren Finkelstein, o dönemde Amerikan Yahudilerin sol işçi hareketlerinde yer aldığını, bu nedenle de Amerika’nın önemli müttefiki Batı Almanya’ya zarar getireceği korkusuyla Holokost hakkında konuşmaktan korktuğunu öne sürdü.

Finkelstein, Amerika’da Yahudi topluluğunda büyümesine rağmen Holokost’un o dönemler kimsenin umurunda bile olmadığını hatta eğer ebeveynlerin Holokost’u tecrübe etmişse bunun bir utanç olarak görüldüğünü aktararak, “Çünkü eğer Avrupa’dan gelmiş bir Yahudi’ysen bir yabancı olarak görülürdün. Daha da önemlisi, Holokost’tan sağ olarak kurtulduysan bunun ancak Nazilerle işbirliği yapmak gibi kötü bir şey yapmakla mümkün olabileceğini düşünürlerdi.” dedi.

1967 Altı Gün Savaşı kırılma noktası oldu

İsrail’in kurulduktan sonra Amerikan Yahudilerinin hayatında 1967’ye kadar bir etkisi olmadığını belirten Finkelstein, şöyle devam etti:

“Haziran 1967’den sonra İsrail, Amerika için önemli bir siyasi araç haline geldi çünkü İsrail, radikal Arap milliyetçiliğini yenmişti. Mısır’ın lideri Cemal Abdünnasır, Müslüman Arapları birleştirerek Batı sömürgeciliğine karşı önemli bir rol oynuyordu. Nasır, Arapların yeraltı kaynaklarını korumak ve Arap milliyetlerini modernize etmek istedi. Bu durumda Batı elitlerini korkutmuştu. Bu nedenle de İsrail 6 gün savaşında Mısır’ı yenince Batı buna çok sevindi.”

Finkelstein, İsrail’in 6 gün savaşında sadece kendi düşmanını yenmiş olmadığını Batı’nın düşmanını da yenmiş olduğunu belirterek, “Amerika, Vietnam savaşında 2-3 milyon Vietnamlı, 1 milyon Laoslu ve 750 bin Kamboçyalı öldürdü ancak buna rağmen savaşı geri kalmış gördükleri Vietnam’a karşı kaybetti. Ama öte yandan İsrail 6 ülkeyi sadece 6 günde yendi. Bu nedenle İsrailliler Amerika için kahraman oldu.” diye konuştu.

O günden bu yana Amerika için İsrail’i desteklemenin Amerika’yı desteklemek demek olduğunu belirten Finkelstein, Holokost’un o günden sonra gündeme gelmeye başlandığına ve ideolojik bir silah haline dönüştüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Holokost, İsrail’e karşı getirilen tüm eleştirileri bastırmak için kullanılmaya başlandı. Mesela İsrail’in Filistin’e karşı işlediği insan hakları suçlarından bahsediyorsunuz ve size karşı cevap olarak Holokostu kullanıyorlar.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *