alironik yaklaşımlar/1

alironik yaklaşımlar/1

her kişi ve olay / tarihin çöplüğünde birikir.. bir gün bir kişi / çöplükten bulduğu bir parça ile sevinip / bunu parlatarak piyasaya sürünceye değin…

alironik yaklaşımlar/1

Ali Korkmaz

tarih yaşanmış bilgiler yığınıdır
her zaman görecelik taşır
sözün coğrafyasını
veya olayın topoğrafyasını
tüm
ama tüm ayrıntıları ile anlatmak
yazmak mümkün olmadığı için
tarih her zaman eksiktir…

bu eksiklik
veya görecelilik
yorumlarla tamamlanmaya çalışılır…
o zaman farklılıklar
aykırılıklar
ve çelişkiler çıkar…
ve bunlardan da
taraftarlar
ve karşıtlar…
yıllar boyu süren
veya sürecek olan düşmanlıklar…

herkes tuttuğu organından
fili tarif eder…
ne gariptir ki
bununla da koca fili tanımlar
ya da tanımladığını zanneder…
sürgit devam eden
düşünsel mücadele de
ya da rant paylaşımına esas
tüm çalışmalar da
bu eksik/yanlış
bilgiler üzerinden yapılır.
ta ki daha bilgili
ya da daha fazla bilgiye erişmiş
ya da yorumu daha etkili
birisi çıkıncaya değin…
o zaman doğru olarak
baskın görüş kabul edilir…
daha baskını
daha inandırıcısı
ya da daha yalancısı
çıkıncaya değin…

bu arada fikir uğruna ölenler
yanlış peşinde yıllarca koşanlar
kitleleri bir yanlışa inandıranlar
ve daha niceleri
gelecek dönemlere
tarihsel malzeme olacak
yeni olaylar
ve yeni kişiler yaratarak
yollarına devam ederler…

ve her kişi ve olay
tarihin çöplüğünde birikir..
bir gün bir kişi
çöplükten bulduğu bir parça ile sevinip
bunu parlatarak piyasaya sürünceye değin…

sonra mı ne olur…
bunun hakkında taraf olunur
yeni yorumlar üretilir
taraftarlar çoğaltılır
karşıtlar oluşturulur
iki kesim birbiri ile
dalaştırılır…
ve bu yeni konu üzerinden
rant ve egemenlik edinen çevreler gelişir…
bir müddet de kitleler böyle oyalanır…

rant ve egemenlik çevresi
ne yapar bu durumda…
hepsine güler ve geçer
işine bakar…
yani rantını toplar
egemenliğini güçlendirir
ve yeni konuların önünü açarak
kitleyi oyalar durur…

kitle ise halinden memnun…
birbirine en ağır hakaretler
ve fiili zararlarla
hem de çok büyük iş başarmış gibi
birbirini yer durur…
her şeyi kendi biliyormuş
ve yapıyormuş gibi
ben bilirimciliğiyle…
rant ve egemenlik çevrelerine de
karşı çıkıyormuş gibi yaparak
ama ekmeklerine yağ sürerek…

ve bir gün gelir
yaşamın bir oyun
ve eğlenceden ibaret olduğunu
anladığında da
iş işten geçmiş olur..

ali korkmaz/samsun/2019

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *