‘Üst kimliğimiz İslam olmalı’

‘Üst kimliğimiz İslam olmalı’

Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nde Nuh Aleyhisselâm’ı anlatan tefsir konularında uzman Hüseyin Gökalp, “İslam olmadığı sürece hiçbir ünsiyet ve asabiyet bizi birbirimize bağlamaz. Bizim üst kimliğimiz İslâm olmalı.” dedi.

Hikmet İlim ve Sanat Derneği (HİSDER)’de bu hafta düzenlenen programa, tefsir konularında uzman Hüseyin Gökalp konuşmacı olarak katıldı. Kenyalı Hafız İsmail Abdullahi İbrahim’in Kur’an tilavetiyle başlayan programda Gökalp, Kur’an’da 128 yerde geçen ulul azm peygamberlerden Nuh Aleyhisselam’ı anlattı.

Batılıların insanlık tarihine bakış açısının pozitivist bir dünya algısına dayandığını ifade ederek bin 700’lere kadar hem Batı hem Doğu’da bütün tarihin peygamberler üzerinden anlatıldığını söyleyen tefsir uzmanı Hüseyin Gökalp, çağları “ilk çağ” ve “yeni çağ” olarak ikiye ayırdı. Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar olan dönemin “ilk çağ”, Hz. Muhammed’den kıyâmete kadar devam edecek olan vaktin de “yeni çağ” olduğunu dile getiren Gökalp, insanlığın çoğalarak Nuh aleyhisselâm döneminde şehirler kurduğunu ve puta tapıcılığın da bu dönemde başladığını belirtti.

“ALLAH’A KUL OLUN ŞİRKİ TERKEDİN”

Bütün uluslara peygamberler gönderildiği “Biz peygamber göndermediğimiz topluluklara eziyet edecek değiliz” ayetiyle de destekleyerek açıklayan Gökalp, ruhlar âleminden bahsettikten sonra yeryüzünde yaratılan ilk halife, ilk insan olan Hz. Âdem’e, meleklerin secde ettiğini fakat ateşten yaratılan iblis’in secde etmediğini hatırlattı. İblisin cennette Âdem ve Havva’yı kandırmasıyla birlikte insanoğlu ile şeytan’ın yeryüzüne indirildiğini ve böylece yeryüzünde iki grup insan teşekkül ettiğine işaret eden Gökalp, Allah’ın birliğine inanan insanlarla Allah’a inanmayan ve şeytana uyan grup arasındaki mücadelenin kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Sözlerine “Yeryüzünde ilk isyan ve ilk şirk Nuh aleyhhisselam döneminde gerçekleştirildi. İlk puta tapma onun zamanında gerçekleşti” şeklinde devam eden Gökalp, bu putların adlarının “Yeğus (Zeus), Suva, Vedd, Yeuk, Nesr” gibi daha pek çok put olduğunu belirterek Hz.Nuh’un, 950 sene mücadele ettiği puta tapan bu kavme gönderildiğini ifade etti. Gökalp, Hz. Nuh’un puta tapan bu topluluğu “Gelin Allah’a kul olun. Şirkten vazgeçin” diyerek onları tevhide davet ettiğini ve hakikati anlattığını dile getirdi.

hisder’de-islam--(1).jpg

“ALLAH’A SAVAŞ AÇAN YAHUDİLERDİR”

Allah’a isyan etmenin kitabını Yahudilerin yazdığını ve peygamberler ile meleklere düşmanlık edenlerin de onlar olduğunu belirten Gökalp, kitapları tahrif eden ve kelimelerin yerlerini değiştirenlerin de Yahudiler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Allah’a harp açmanın kitabını yazan Yahudilerdir. Puta tapan bu kavim ve topluluk da Nuh aleyhisselam’a inanmayarak Allah’a savaş açarak isyan ettiler. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam, Allah’a “bu kâfirleri yok et. Salih insanlar benimle kalsın” diye dua etti. Allah duasını kabul etti. Nuh’a gemi yapmasını söyledi. Nuh’a karısı ve oğlu da inanmamıştı. Gemiye Salihlerle birlikte hayvanları da aldı. Sonra tufan başladı ve Nuh kavmi o tufanda helak oldu.”

“ÜST KİMLİĞİMİZ İSLÂM OLMALI”

Gökalp, sohbetine şu sözlerle son verdi: “Bizim üst kimliğimiz İslâm olmalı. İslam olmadığı sürece hiçbir ünsiyet ve asabiyet bizi birbirimize bağlamıyor. Biz ancak İslam’a sarıldığımız zaman izzet bulur ve aziz oluruz. İster Arap olsun, ister Acem, Kürt ve Türk olsun e zaman İslâm’dan uzaklaştılar o zaman zelil, rezil ve rüsva oldular. ”

Meram Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen sohbet Arnavut Hafız Abdullah Boriçi’nin okuduğu Kur’an tilavetiyle son buldu. Hafızlara ve konuşmacı Hüseyin Gökalp’e HİSDER’in teşekkür plaketleri takdim edildi.

(Memleket.com.tr)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *