Danıştay’a AKP’den ilk tepki sosyal medya mesajı ile verildi

Danıştay’a AKP’den ilk tepki sosyal medya mesajı ile verildi

Danıştay 8. Dairesi’nin ‘Öğrenci Andı’ ile ilgili kararına AKP Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Bozdağ, “Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir” ifadesini kullandı.

Bozdağ’ın yayınladığı mesajı şöyle:

1)Türkiye,hukuk devletidir (Anys.,m.2) “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”(Anys.,125/1) “Yargı yetkisi,idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup,hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.”Anys.,125/4)

2)“Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak,idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.”(Anayasa,m.125/4)

3)”Öğrenci andı kararı” ile Danıştay 8. Dairesi; -hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, -kendisini yürütmenin yerine koymuş, -yürütmenin takdir hakkını yok saymış, -dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *