Aziz Üstel’den “İlluminati ve onu yöneten 13 aile” yorumu

Aziz Üstel’den “İlluminati ve onu yöneten 13 aile” yorumu

“İlluminati, Aydınlanma/Aydınlatma anlamına gelirse de pençesine düştünüz mü sizi zifiri karanlıklara boğar; ananızdan doğduğunuza pişman eder.”

Böyle diyor Aziz Üstel, komplo teorilerinin önde gelen ismi İlluminati üzerine başladığı yazısı dizisinin ilk satırlarında. Dün ilk bölümünü yayınlanan yazısında Üstel, İlluminati’nin bir örgüt olduğunu vurgulayarak temel ilkelerine değiniyor. Aziz Üstel’in bu örgüt hakkında anlattıkları söylentilerden ileri gitmemekte ve herhangi bir kaynağa da dayanmamakta. Bununla birlikte, bugün adı bilinen birçok kişi, kurum ve aile hakkında ise iddialar içermekte. Star gazetesinde bugün yayınlanan ikinci yazısında ise Üstel, İlluminati’yi kullandığı iddia edilen 13 ailenin isimlerini sayıyor.

İşte o yazılar:

Dünyanın Derin Devleti: İlluminati (1)

İlluminati üyelerine gönderilen bir mektup, Örgütümüzün gücü gizliliğinde yatar” diye başlar ve devam eder: Hiçbir yerde adıyla anılmamalıdır. Başka bir uğraş ve başka bir isimle gizlenmelidir. Gücümüz sadece üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanılmalıdır. Yardım eli salt üyelerimize uzatılmalı…Ortak çıkar söz konusu değilse, bir üye her konuda başkalarına tercih edilecektir…”

Illuminati’yi 1 Mayıs 1776’da Ingolstadt Üniversitesinde Hukuk Profesörü olan Adam Weishaupt; Almanya’nın Bavyera bölgesinde kurmuş.  Önceleri gizli değilmiş. Ancak hükümete karşı bazı bildiriler yayınlamaya başlayınca 1786’ta polis örgütü basmış, ondan sonra da hepten yeraltına inmiş. lluminati’nin sonradan çok güçlendiği,  hatta Vatikan ‘da, bir çok Kardinalin örgüte üye olduğu söylenir.

Illuminati bugün hemen her ülkede vardır. Söylentilere kulak kabartılırsa ABD Başkanlarının pek çoğu örgütten onay almadan adaylığını bile açıklayamaz. Örgütte Gizlillik, Boyun Eğme (İtaat) ve konulan kuralları sorgusuz sualsiz kabul etmek, üç temel ilkedir. Bu üç temel ilkeden ödün vermeksizin yürütülen işlerde  kelimeler yerine simgeler kullanılır. Bunların anlamınıysa ancak en üst düzeye ya da dereceye ulaşanlar bilebilir.

DÜNYANIN PARA BİRİMİ DOLAR’IN SIRLARI: 
Dünya para birim Dolar’daki Piramidin üzerinde Annoit Koektist” sözü vardır. Bu söz “zafere ulaşıldı  anlamına gelir.  Pirtamidin üstünde  Novus Ordo Seclorium” yazar ki, bunun anlamı Yeni Dünya Düzenidir. Piramit’in altına gelince 1776 tarihi ABD’nin bağımsızlığını kazandığı değil, Adam Weishaupt’ın 1 Mayıs 1776’da kurduğu ilk locaya gönderme yapmaktadır.

Piramitin en altındaki birinci, “Humanismus” vurgulamaktadır. Yani bu piramit insanlığın nasıl denetim altında tutulduğunu somut olarak sergiler! Eğer bütün bu söylentileri ciddiye alırsak; Piramidin en alttaki insanlığın kademelerini 3 grupta toplayabiliriz.

1. Halkın içine giren ve üsttekilerin emirlerini uygulayan saçaklar:
 –Rotary, Lion, Diner ve Propeller
Mavi Önlüklüler
-Önlüksüzler

2. Ucu görünen ama büyük bölümü gizli olan kademeler 5 basamaktır.
B’nai B’rith gibi kuruluşlar görünen en yüksk yönetim aşamalarıdır:
-Büyük Şark Locası (Fransız mason locası)
-Rusya Mason locası
-İskoç Locası (İngiliz)
-York Locası (Alman)

3. Hiç görünmeyen gizli kademeler: Bunlar 4 basamaktır.

-En Gizli Basamak 3 Kabala üstadından oluşan en üst komuta kademesi.
-13’ler Meclisi
-33’ler Meclisi
-300’ler Kulübü Sanhedrin (En üst yönetim  meclisi)

En alttaki “İnsanlıkla “birlikte bu basamaklar 13 kademeyi oluşturur. Hıristiyanlığı aksine 13 sayısı Siyonizm’de uğurlu sayılır.

Illimunati’yi yöneten 13 aile

Hıristiyanlar için 13 sayısı uğursuz ama Siyonistler için pek uğurludur. O yüzden de Illuminati’yi yöneten aile sayısı 13’le sınırlandırılmış. Harf sırasıyla 13 aile: 1- Astor Sülalesi 2- Bundy Sülalesi 3- Collins Sülalesi  4- DuPont Sülalesi 5- Freeman Sülalesi 6- Kennedy Sülalesi  7- Lee Sülalesi 8- Onasis Sülalesi 9- Reynolds Sülalesi 10- Rockefeller Sülalesi 11- Rothschild Sülalesi  12- Russell Sülalesi 13- McDonald Sülalesi’nden oluşur. Ayrıca Merovenj ya da Merovenjiyan Sülalesi (Avrupa’da şimdi tarihe karışmış bir Kraliyet Ailesi. Hz İsa’nın karısı olduğu öne sürülen, Vatikan’ın yüz yıllar boyu fahişe damgasını vurduğu ama sonunda Azize katına oturttuğu Mary Magdalene Merovenjiyan Prensesiydi.)

LEE SÜLALESİ:
Bu ailelerin içinde hiç kuşkusuz en ilginci Lee Sülalesidir. Bu aile, MÖ 2000 yılında yaşamış Çin İmparatoru Zhuanzu hanedanlığına kadar uzanır. İmparator, yaptıkları çalışmalar ve bağlılıkları nedeniyle ailenin Lee soyadını almasına izin verir. Aile MS 618’den 900 yılına kadar süren Tang Hanedanın da kurucusudur. Bu hanedan döneminde Çin ilk kez kağıt parayla tanıştı.

Asya’nın birçok bölgesine yayılan sülalenin üç önde gelen kişisine göz atarsak etkisi daha iyi anlaşılır:

1. Hong Kong fiili hükümdarı ve milyarder Lee Ka-Shing
2. Kızıl Çin’in 2003’yılına kadar yöneten Lee (Li) Peng
3. Singapur Başkanı ve diktatörü Lee Kuan Yew

Lee Sülalesi Çin, Hong Kong, Singapur ve Tayvand’ı açıkça ya da perde arkasından yönetmekte. Bu yüzden de Rockefeller sülalesine yakın sayılır güçleri. Çin’de iktidar sahipleri akıllara zarar bir lüks içinde yaşar. Pekin’deki bütün kömür işletmeleri Lee Peng ailesinindir. Wikileaks’in ortaya çıkardığı ABD Dışişleri belgelerine göre Çin’de elektrik üretimi Lere Peng aileinin denetimindedir.  Aile dünyanın en büyük deniz ticaret filosuna sahiptir. Çin ve Filipin’den ihraç edilen bütün malları bu filonun gemileri taşır. Ayrıca Çin-Tayvan-Filipinler ve Honk Kong’un yeraltı dünyasını elinde tutan Triad‘ın üyesidir ve uyuşturucu kaçakçılığını yürütüp yöneten ailedir. Triad, CIA’yle iç içedir ve uyuşturucu ticaretinde işbirliği yaptıkları da söylenir. Bütün diğer Illuminati aileleri gibi Lee Ailesinin de Satanizm (Şeytan’a Tapmak)  ile yakın ilişkileri vardır.

İlluminati ailelerinin birçoğu dünya uyuştucu pazarını yönetmekte. ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiğinde, bu ülkenin afyon üretimi yıllık 185 metrik tondu. Derken 2004 yılında bu üretim 4200 metrik tona fırladı. Bu günse üretim 10 bin tonu geçmiş durumda ve BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi raporlarına göre üretimin değeri yılda 400 milyar doları aşıyor. Bu paralar bir biçimde aklanıyor ve sistemin içine giriyor. Sistem‘de bu paraları ABD düşmanı ülkelerde sürekli olay çıkaran yasa dışı örgütlere aktarıyor. Yani uyuşturucu parası iç savaş ve kargaşa çıkarmakta kullanılıyor…

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *