İktibas Dergisi 32 yaşında

İktibas dergisi, kulları kullara kul olmaya karşı şiddetle uyarma misyonunu, ilk sayısından beri yani 32 yıldır canla başla yapmaktadır. Kulları, sadece Allah’a kul olmak için, elinden gelen bütün imkânlarıyla, bütün vüs’atiyle uyarı görevini yapmaktadır. İktibas bunun için vardır.

İKTİBAS DERGİSİ 32 YAŞINDA

Mehmed Durmuş

İktibas Dergisi 31 yaşını bitiriyor, 1 Ocak 2012 günü 32 yaşına basmış olacak.

İktibas’ın şu veya bu şekilde yanında olanlar, okuyanlar ve gönül bağı olanlar olarak bu durumu ‘kutlamamız’ gerekiyor… ‘Kutlamak’ dediysek, bu bir şakadır elbette. Zira Müslümanların ‘kutlama’ geleneği yoktur. Biz ancak tebrik ederiz. “Mübarek olsun” demek tebrik etmektir. Bizim tebrikimiz de iki boyutludur. Birincisi, öncelikle Rabbimize şükretmektir. İktibas gibi bir yayın organıyla, hayırlı olduğuna inandığımız işleri yaptırdığı için elhamdu lillah diyoruz.

32 senedir İktibas gibi bir derginin yayınını sürdürmesine binaen ancak âlemlerin Rabbi Allah’a hamd edilir. Bu, bu derginin 32 senedir söyleyecek sözünün olduğu ve daha da olacağı anlamına gelmektedir. Rabbimizden daha nice yıllara bu söz’ün her geçen gün daha da arı-duru hale gelerek, daha da istenen kıvama ererek ama kulaklarımızı tırmalamadan, gönüllerimize ab-ı hayat tesiri yaparcasına yankılanmaya devam etmesini niyaz ederiz.

İkinci görevimiz ise, dergimizin işbu sadasının yükselmeye devam etmesi için elimizden gelen her türlü yardımı, desteği vermemiz, bu yükün altına elimiz gerekiyorsa elimizi, omzumuz gerekiyorsa omzumuzu, sırtımız gerekiyorsa sırtımızı, kalemimiz gerekiyorsa kalemimizi vererek, desteğimizi sürdürmemizdir. Bunun, salih amellerimizin bir parçası olduğu şuurunu hiçbir zaman yitirmemeliyiz.

İktibas elbette zor zamanlarda yayınlandı. Onu yayınlayan insan/lar, zorlu sınavlar verdiler. İyi-kötü, acı-tatlı günleri oldu. Gün oldu çocuklarına hasret kaldılar. Varlık içinde yokluk çektiler. Zikri geçen insanlar bu cehdlerinin ecrini Allah’tan alacaklardır. O insan/lar, her insan gibi günahlarıyla sevaplarıyla bir misyonu yerine getirdiler. İktibas gibi bir dergiyle, Allah’ın dini üzerine söylenecek sözlerini söylediler. Bizi İslam’ın aslı ile, saf hali ile tanıştırmanın gayretini güttüler. Biz bu çabanın güzel, hayırlı bir çaba olduğuna inanıyor ve bütün varlığımızla buna destek veriyoruz.

Bunu söylemek, İktibas Dergisi yayın çizgisinin eksikleri, hataları ve yanlışları olduğunu reddetmek anlamına gelmemektedir. Ama şunu biliyoruz ki İktibas dergisi, Müslümanları şirke/küfre sevk edecek en küçük bir yanlıştan bile uzak durdu. Tevhidi her şeye tercih etti. La ilahe illallah davasına gölge düşürmemek için bütün gücüyle çalıştı, çabaladı.

İktibas dergisi, kulları kullara kul olmaya karşı şiddetle uyarma misyonunu, ilk sayısından beri yani 32 yıldır canla başla yapmaktadır. Kulları, sadece Allah’a kul olmak için, elinden gelen bütün imkânlarıyla, bütün vüs’atiyle uyarı görevini yapmaktadır. İktibas bunun için vardır.

İktibas dergisi, insanlara düşünmeyi öğrenmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Allah’ın bize verdiği akıl nimetini, tıpkı diğer nimetler gibi israf etmemek, çöpe atmamak, nimeti sorumsuzca kullanmamak ve başkalarıyla da paylaşmak için mütemadiyen ikaz etmektedir. Akletmeden, tefekkür, tezekkür, tedebbür etmeden ne dinin anlaşılabileceğini, ne namazın gerçek namaz olabileceğini, ne de dindarlığımızın gerçek bir dindarlık olabileceğini biteviye anlatmaktadır.

İktibas dergisi öz olarak, Rasulullah’ın (sav) döneminden sonra İslam’ın, hurafelere boğulan o tertemiz saf çehresindeki kirleri temizlemeyi önemsemektedir. İnsanların İslam’ı, şu veya bu iktidar, şu veya bu toplum, şu veya bu meşrep, ideolojik akımların kararttığı şekilde değil de, Kur’an’ın ve sünnetin aydınlattığı şekilde tanımalarını istemektedir. Kur’an’la insanlar arasındaki ruhbanlık, mollalık veya resmiyet türündeki duvarları yıkıp, insanları gerçek İslam’la karşı karşıya getirmek istemektedir.

İktibas dergisi, Kur’an’ı İslam’ın tek kaynağı olarak bilen, algılayan ve öyle inanan bir düşünce okuludur. Sünneti asla Kur’an’dan ayrı düşünmemekte, Kur’an’ın Peygamber (a.s) tarafından fiiliyata geçirilmesi olarak inanmaktadır. Bu hususta da söyleyecek büyükçe bir müktesebatı vardır İktibas’ın. Lakin asırların biriktirdiği ideolojik tortular cümlesinden olarak, sünnetle Kur’an ayrı ayrı iki kaynakmış gibi değerlendirilebilmekte, sanki Rasulullah’ın Kur’an’dan şu veya bu şekilde ayrışan, sünnet adı verilen pratikler ortaya koymuş olduğu zannedilmektedir.

İktibas’la ilgili sıkça tekrarlanan yanılgılardan biri de, ‘hadis inkârcılığı’ yaftasıdır. Her ne kadar bu sözün doğruluk payı varsa da, ‘hadis inkârcılığı’ sözü, itham edicidir. İktibas olsa olsa şirki ve küfrü inkâr eder. Bu, ayrı bir yazının konusu olmakla beraber, belirtelim ki, İktibas hadis adı verilen hiçbir sözü kabul etmiyor değildir. Yaptığı iş aslında, bizzat hadis toplayan ve hadis kitapları tedvin eden hadis imamlarının faaliyetinden özde farklı değildir. Yani İktibas, hadislere temkini yaklaşmakta, hadis adı verilen bir kültürle, Rasulullah’a ve İslam’a zarar verebileceğimiz kaygısını taşımaktadır. İktibas’ın hadis eleştirisi, -hâşâ- Peygamberi eleştirmek değildir. Hadisi eleştirmek, hemen hemen bütün İslam âlimlerinin yaptığı ilmî bir ayıklamadır.

İktibas kısaca, İslam’ı Kur’an’dan ve Kur’an’ın açılımı demek olan sünnetten öğrenmeyi önermekte, iman esasları söz konusu olunca Kur’an’dan başka bir kaynağın delil olamayacağını ileri sürmekte, ibadet ve amellerimizin ise mutlaka Kur’an’a dayanmasını öngörmektedir. Rasulullah’ı bu açıdan örnek edinmemizin vacip olduğunu, Peygambersiz dinin asla olmayacağını ve Din’in peygambersiz kesinlikle anlaşılamayacağını iddia etmektedir. Bunun yanında, Müslümanların siyaset ve ahlaklarının da Kur’an’a ve sünnete uygun olması gerektiğini düşünmektedir. İktibas, İslam’ın siyasetiyle ahlakı, ticaretiyle ibadetleri arasında bir ayrım yapmamaktadır.

İktibas, Müslümanları bilhassa siyasî alanda büyük harflerle uyarmakta, Allah’ı hayata müdahil olmaktan çıkartan laik-demokratik siyasal aktiviteleri şirk saymakta ve uzak durulması gerektiğini beyan etmektedir.

Kısacası değerli dostlar, İktibas ve o paralelde inanan, düşünen bütün insanların işi zordur. Çünkü hem geleneksel dini yorumlara, hem de siyasal sapmalara birden karşı durmak, Peygamberlerin dualarına yansıyan şekilde kalbî inşirahla ve fedakârlıklarla ancak mümkündür. Fakat İktibas ailesi bu zorluğu sevmektedir… Peygamberlerin gerçek sünnetlerinin de bundan başka bir şey olmadığına inanmaktadırlar.

İktibas’ın ömrü, inşaallah siz sevenlerinin desteği ile daha uzun olacaktır. Unutmamalıyız ki herkes ancak kendisi için ahiret azığı hazırlamış olacaktır.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *