İmamoğlu’ndan “Laiklik” mesajı

İmamoğlu’ndan “Laiklik” mesajı

Türkiye’de laikliğin kabulünün 84. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, laikliğin hem devleti hem inanç dünyasını koruduğunu ileri sürdü.

Devletin temel nitelikleri arasında yer alan laiklik ilkesinin TBMM’de kabul edilişinin 84. yılını kutlayan İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Laiklik; din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak hem devleti hem de inanç dünyasını korur. Türkiye Cumhuriyeti, 5 Şubat 1937’de laik bir devlet olarak tanımlandı ve bu kavram anayasamızda kalıcı bir şekilde yerini aldı. Kıymetini bilip ebediyen koruyacağız.”

Laiklik ilkesi

1924’te kabul edilen ikinci anayasada “Devletin dini, İslam dinidir” şeklinde yer alan madde, 10 Nisan 1928’deki değişiklikle kaldırıldı. 5 Şubat 1937’de yapılan değişiklikle, Anayasanın 2. maddesine Devletin temel nitelikleri olarak “Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde mecliste kabul edilmişti.

1961 Anayasasında ise “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve ‘Başlangıç’ta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” ifadesi kullanıldı.

1982 Anayasasında ise 3 maddede laiklik şöyle yer aldı:

2. madde: ” Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” denildi.

4. madde: “Anayasa’nın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

174. madde: “Anayasa’nın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasa’nın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasa’ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.”

Laiklik nedir?

Laiklik veya laisizm, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip. Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk” anlamına gelen Latince “laicus” sözcüğünden gelmektedir. (Vikipedi)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *