Yüksel, “Bir kısım omurgasız Ex-İslamcıların ve bazı ultra-pragmatist Milli Görüş kökenlilerin girmeyeceği/bürünmeyeceği kılık yok. En sonunda Ka’be’ye, Ravza’ya, Haremeyn’e, Kaside-i Bürde’ye sırtlarını dönüp yüzlerini Orhun anıtlarına, Kara Oğuz’a, Kültigine, Bilge Kağan’a çevirdiler” diye yazdı.

Yüksel ikinci mesajında ise, Medine müdafaasında yer almış İdris Sabih Bey’in şiirinden bazı beyitleri paylaştı:

“Oysaki İdris Sabih 1 Asır Önce Ne Yazmıştı
Dünya ve Ahiret efendimiz
Bir Ulûlemr idin emrine girdik
Ezelden Biâtlı hakânımızsın

Unuttuk İlhan’ı, Kara Oğuz’u
İşledik Seni gözbebeğimize

Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz
Ebedi Hâdimu’l-Haremeyniniz
Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler”