RTÜK, izleyicinin TV’de nelerden rahatsız olduğunu tespit etti

RTÜK, izleyicinin TV’de nelerden rahatsız olduğunu tespit etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), “Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması” yaptırdı, katılımcıların yüzde 94’ü televizyonda şiddet içeriklerinin orta ve yüksek oranda olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), “Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması”, televizyon izleyicisinin yüzde 94’ünün ekranlardaki şiddet içeriklerinin orta düzeyden yüksek olduğunu, yüzde 40’ının da kadına yönelik şiddet görüntülerinin tahammül edilemez bulduğunu tespit etti.

Yayınlarda aile, kadın ve çocuklar için problem teşkil eden şiddet içerikleriyle kararlılıkla mücadele eden RTÜK, bu konuda kamuoyunun nabzını tuttu.

Kurum, 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2 bin 600 kişiyle çarpıcı sonuçları olan “Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması” yaptı.

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 45,5’i 3 saatten fazla, yüzde 49,8’u ise 3 saatten az televizyon izliyor. Katılımcıların yüzde 4,7’si ise hiç televizyon izlemiyor.

Gün içinde 3 saatten çok televizyon izleyenlerin yüzde 81’i yayınları takip etmenin çok önemli olduğuna inanıyor.

Televizyon yayınlarında şiddet ve zararlı içerik algısı

Katılımcıların yüzde 94’ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha fazla düzeyde olduğu düşünüyor.

Ankette, kadınların erkeklere göre televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiğini kaydedildi.

36-50 yaş aralığındaki bireyler, televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiğini ifade ederken, 15-25 yaş grubunun yüzde 33,3 oranı ile yayınlarda şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğunu belirtiyor. Araştırmanın bu sonucu, gençlerin ekranlardaki şiddeti kanıksadığını ortaya koyuyor.

Fiziksel şiddet içerikli görüntülerden rahatsızlık duyanların oranı yüksek

Araştırmada katılımcıların en fazla rahatsız olduğu şiddet içeriklerinin kadına yönelik olan sahneler olduğu kaydedildi. Bunu bebek ve çocuklara yönelik şiddet görüntüleri takip etti.

Televizyonu çok izleyenlerin yüzde 40’ının kadına yönelik şiddet görüntüsüne tahammül edemedikleri ankete yansıdı.

Çocuğu olan bireylerin, bebek ve çocuğa yönelik şiddete, olmayanların ise kadına yönelik şiddete tahammül edemediği tespit edildi.

Cinsel şiddet içerikli görüntülerden rahatsızlık duyanların oranı yüzde 61,6

Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de kadınların cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet görüntülerine erkeklere göre daha fazla rahatsızlık duyduğu görüldü.

Yayın içeriklerinde katılımcıların en fazla tahammül edemediği ve en hassas olduğu şiddet türü, cinsel şiddet oldu.

Cinsel şiddet içerikli görüntülerden “çok rahatsız” olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 61,6 olarak tespit edildi.

Fiziksel şiddet içerikli görüntülerden rahatsızlık duyanlar yüzde 57,2, ekonomik durum yüzünden şiddet içeriklerinden rahatsızlık duyanlar yüzde 57,6, psikolojik şiddet içeriklerinden ise yüzde 57,4 olarak rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.

Katılımcılara göre, televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet görüntüsünden en çok rahatsız olunan program türü yüzde 46 ile dizi filmler olurken, bunu yüzde 43 ile haber programları izledi.

“Kararlılıkla mücadelemiz sürecek”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddet ve istismar konularının televizyonlarda sık sık ve derinlemesine işlenmesiyle toplumun zihninde kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Dizi filmlerdeki şiddet sahneleriyle kararlılıkla mücadele ettiklerini, çözümü önce diyalogda ararken bu konuda yapılan bilimsel ve sosyal çözüm çabalarını da desteklediklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

“Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadele şarttır. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncılık alanı önemli ölçüde düzenlenmiş olsa da tüm bu içerikleri üretenlere de büyük sorumluluk düşmektedir. Televizyon yayıncılarının hangi mecradan olursa olsun şiddeti özendirici veya kanıksatıcı nitelikte yayınlara müsaade etmemeleri, ürün ve hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yerine getirmeleri gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre televizyon yayınlarında yer bulan şiddet içeriklerinin, şiddeti meşrulaştırmadan, şiddete karşı duran bir söylem ile izleyiciye sunulduğunda toplumsal farkındalık ve hassasiyet yaratan bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları, özellikle dizi filmler ve haber programları türlerinde şiddet görüntülerinden duyulan rahatsızlığı ortaya koymaktadır. Özellikle bu program türlerinde televizyon yayıncılarının ekrandan sundukları içerikleri kamusal sorumluluk anlayışı içinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *