Erdik Ramazana (şiir)

Erdik Ramazana (şiir)

Kadir gecesi de / Nafileler, teravihler gibi / Sıradanlıktan, yanlış sıralamadan / Kurtarılmalı / Aslına irca edilerek / Kur’anla irtibatlandırılmalı…

ERDİK RAMAZANA

Hep şükür
Çok şükür
Yine erdik Ramazan’a
Bir lütufla karşı karşıyayız
Bir kez daha…
İmtihandayız
Nimete şükür gerek
Ki tahakkuk etsin ecir
Karşılık bulsun erek.
Oruç
Bir ibadet
Amaç ‘ubudiyet’
Her ibadetin ardındaki hikmet
Yaratanı bilip birlemek
Hakkıyla teslimiyet
Kulluğu izhar ile temsiliyet.
Oruç
Şükür için nimetlere
Rabbimizin hidayet etmesine
İttikaya ermek için
Bedeni, nefsi
İçimizi, dışımızı
Gözümüzü, dilimizi
Fiilimizi, niyetimizi
Ayırmadan bütünü, özümüzü
Korumak, korunmak için…
Şükrü eda edip
İlahi rızaya ermek
Allah’ı tekbir için.
Yoksa mesele
Aç kalmak, susuz kalmak değil.
Diyet, perhiz hiç değil!
‘Yoksulun halinden anlamak’
Olsa da önemli
Burada asıl mesele o değil!
Zira o zaman
Yoksullar niye oruç tutar?
Biz mi oruç tutacağız
Oruç mu bizi tutar?
Soru da bu, sorun da
Biz, ayırmadan ikisini birbirinden
Bilgiyle, bilinçle
Hareket edeceğiz.
İstikameti bilip yitirmeyeceğiz!
Kur’an en büyük nimet
Ondan sual edileceğiz.
Oruç da onun şükrü
Bunu böyle bileceğiz.
Meryem ve Zekeriyya’nın
Çocuk müjdesine adanan
Sükût oruçları gibi
Bize bağışlanan
Bağışlanmamıza vesile olacak olan
Nimet ne kadar büyükse
Şükrü de o cinsten
Ve dahi azim işlerden…
Orucu bozan şeyler kadar
Hesap edilmeli
İstikameti ve kulluğu bozan
Halel getiren
Bize açlık ve susuzluğu bırakan
’Takva’yı sarsan
Samimiyetten uzak
Sadakatten habersiz
Adeta, adetten olarak
Kur’ansız, ahiretsiz
Salih de olmayan
Tutum ve davranışlar
Duruş ve yaşayışlar
Sorgulanmalı, sarsmalı insanı…
Kadir gecesi de
Nafileler, teravihler gibi
Sıradanlıktan, yanlış sıralamadan
Kurtarılmalı
Aslına irca edilerek
Kur’anla irtibatlandırılmalı
Koparılmadan bütünsellikten
Ubudiyete bağlanmalı
Kulluk,
Hakkıyla icra edilmeli…
Evet, erdik Ramazana
Ermek lazım ama
Öncesinde ve daha önemle
İdrake, iz’ana
Kulluk bilincine
Bu sebeple
Ulaşsak, dokunsak da Ramazan’a
Kur’an ayına
O da dokunmalı, değmeli bize
Zihnimize ve fikrimize
Hayatımıza ve istikametimize
Bizi bize bırakmadan
Döndürmeli özümüze
Ki erelim muradımıza
Kalplerin takvasına
Rahmeti Rahman’a
Ahirinde bayrama…

Mustafa Bozacıoğlu

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *