İSLAM İKTİSADI YALANI

İSLAM İKTİSADI YALANI

‘Faizsiz bankacılık’ şeklinde kendilerini faizden beri olduğunu söyleyen kuruluşlar hakka batıl bulaştırarak; batılı hak sureti ile tanımlayarak milleti aldatmaya çalışmaktadır.

İSLAM İKTİSADI YALANI

Yunus Ekşi / Yenisöz

…Gerçeği neden gerçek dışı gibi gösteriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz? (Ali İmran 3)

Özel Finans Kurumları, Faizsiz Katılım kuruluşları, Faizsiz katılım Banka gibi tanımlamalarla, kendilerini faizden beri olduğunu söyleyen kuruluşlar hakka batıl bulaştırarak; batılı hak sureti ile tanımlayarak milleti aldatmaya çalışmaktadır. Bankayla mesafeli duran Müslümanlar için bir yemleme olan bu kurumlar, mevcut ticaret kanunu, bankacılık düzenleme ve denetleme kanunları ve sistemin finansal içerikli tüm kanunları ile hareket etmektedir. Düzenin tüm ana yapısı, ticaret işleyişi, şirket yapılarının kuruluş ve işleyiş biçimleri faize dayalıdır.

Bu girişten sonra “İslam iktisadı” diye başlıklar atarak; İslam kavramlarını kullanarak zulümlerini hak suretinden göstermeye çalışmaktadırlar.

Eğer bunlar samimi ise, dürüstse, gerçekten faizsiz olduklarını iddia ediyorlarsa onlara diyoruz ki; bu ramazanda diledikleri yerde, diledikleri zamanda milletin önünde konuşalım. Samimi iseler bu davetimizi kabul ederler. Ama bugüne kadar seslerinin çıkmayışı verecekleri cevabın da habercisidir.

‘’İslami finans, toplumsal adaleti ve sürdürülebilir kalkınmayı temin eden bir model olarak Türkiye’nin geleceği için fırsatlar la dolu bir alandır. İslami finans okuryazarlığı daha çok tabana yayılması için yetkili ve etkili kuruluşlar çaba göstermelidir.

Kalkınmaya yönelik araçların yenilişim odaklı geliştirilmesi zekât ve karz-ı hasenin İslami finans sektörü içinde yer alması oldukça önemlidir. İslami finans Türkiye toplumuna esenlik kaynağı olabilecek düzeyde bir iktisadi ve mali düzen vaat etmektedir. 

Bu vaatlerin gerçekleşmesi ve gelecekte yankı bulması için tüm paydaşlar küresel eğilimlerin ve yerel yönelimlerin odağında olağan üstü bir gayret sarf etmelidir.

Bu alıntı yaptığımız cümlelerde özetle;

Mevcut faizli (kar payı) mevduat toplayarak sürdürülebilir bir kalkınma modeli değil, faizli bir borçlanma modelidir.

Zekât Kur’an’da ismi geçen 8 zümrenin hakkıdır. Bir bankanın buna göz dikmesi, oradan yüksek mevduat oluşturup para satması demektir. Kur’an’ın açık emrine karşı da artık tutumlarını ortaya koyarak; mevduat oluşturarak kredi oluşturmanın peşindeler. Bu tam bir zillettir, Kur’an’a meydan okumadır, çarpıtmadır. Ne zekât ne karşılıksız güzel bir borç vermek, banka ile olacak bir şey değildir.

Mevcut sistem tamamen lağvedilirse, yeni bir iktisat modeli kurulursa, paradan faiz tamamen sökülüp atılırsa o zaman yine Kur’an’ın prensipleri ile hareket edecek bu hayırları gerçekleştirecek o kurum devlet tarafından oluşturularak sadece bu hizmetlerin yerine ulaşmasını sağlayabilir.

Faizci düzenin reklamcılarının finansal dil olarak, sözüm ona sürekli yenileyici dili, büyük oyunun farkına varılmaması ve zulmün daha yeni teknik alanlar geliştirilerek uygulanmasını sağlamak için çalışırlar. Konvansiyonel bankaların dili ile bu dil aynıdır.

Gelelim büyük yalanlardan birine… ‘’İslami finans Türkiye toplumuna esenlik kaynağı olabilecek şekilde bir iktisadi ve mali düzen vaat etmektedir.” Asla yeni bir iktisadi düzen önermiyor. Başına İslam koymakla bir şey İslami olmuyor.

Bu vaatlerin gerçekleşmesi ve gelecekte yankı bulması için, tüm paydaşlar kürese eğilimlerin ve yerel yönetimlerin odağında olağan üstü bir gayret sarf edilmelidir diyor.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; faizle toplumsal bir mücadele yapmamızın önündeki engel; onların guguk kuşları ile saflarımıza soktukları, dış şekilleri ile bizimle beraber gibi görünen kurumlar ve bu kurumları yönetenlerdir. Onlar; parasal güç imkânları ile halkı etkileyecek istedikleri fetvayı satır aralarında ama fakat ile başlayan cümleleri ile yerleştirmektedirler.

Kuşkusuz zilletin büyüğünü her şeyden haberdar olan Allah; hem bireysel hem de kurumsal olarak onlara yaşatacaktır.

Küresel finans sistemi ile çatışmayacaksın diyen bu zihniyet, iktisadi rab tercihini yapmıştır. Bu zihniyet; küresel finansçılarla uyum içinde bütünleşerek, küreselcilerin eğilimlerini dikkate almalısın diyor. El hasıl burada müthiş bir narkoz operasyonu faiz konusunda hassas olan insanlara yapılmaktadır.

İslami iktisat kavramı, yaklaşık 40 yıldır narkozlama olarak millete yutturulmuştur. Mevcut uygulamadaki para kredi sistemi değişmedikçe ‘’faizsiz” hikayelerinin hepsi yalandır, boş işlerdir.

Selam ve dua ile…

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *