Alman Katoliklerin yarısı Müslüman bir aile bireyine karşı

Alman Katoliklerin yarısı Müslüman bir aile bireyine karşı

Pew Araştırma Merkezi’nin 15 Batı Avrupa ülkesinde yürüttüğü araştırmanın sonuçları ilginç veriler ortaya koydu. 

En fazla karşıt İtalya’da

Araştırmaya göre “Bir Müslümanı aile üyesi olarak kabul etmek ister misiniz?” sorusuna Almanya’dan cevap verenlerin yüzde 33’ü olumsuz olarak cevaplandırdı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Avrupa ülkeleri arasında Müslüman aile bireyine en fazla karşı çıkanlar, İtalya’da araştırmaya katılanlar oldu. İtalyanların yüzde 43’ü bu soruya olumsuz cevap verirken, İtalyanları yüzde 36 ile İngilizler ve yüzde 34 ile Avusturyalılar takip etti.

Katoliklerin yüzde 50’den fazlası karşı

Müslüman bir bireyi aileye kabul etme konusunda Hristiyan mezhepleri arasında farklılık tespit edildi. Katolik inancına sahip Almanların yarısından fazlası bir Müslümanı aileye kabul etmeyeceklerini belirtirken, Protestan inancına sahip Almanlarda ise bu rakam yüzde 16 olarak kaydedildi.

Yahudi bir bireyin aile üyesi olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusuna ise Müslüman aile bireyi sorusuna kıyasla Avrupa genelinde daha düşük oranlarda “Hayır” cevabı verildi. Almanya’da Yahudi bir kişiyi aile bireyi olarak görmek istemeyenlerin oranı yüzde 19 iken, bu oran yüzde 25 ile İtalya’da en yüksek oldu. Araştırmaya cevap veren İngilizlerin yüzde 23’ü ve Avusturyalıların yüzde 21’i Yahudi aile bireyine karşı çıkarken, bu oranın en düşük olduğu ülkeler yüzde 3 ile Hollanda ve Norveç oldu.

Hıristiyanlar, inançsızlara göre daha hoşgörüsüz

Araştırmaya göre ayrıca Hristiyan dininin gerekliliklerini yerine getiren ile getirmeyenlerin belirli bir dine inanmayanlara göre Müslümanlara, Yahudilere ve göçmenlere karşı daha hoşgörüsüz oldukları ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten yazarlar sonuçları açıkladıkları raporda, “Açık bir model ortaya çıkıyor: Dinin gerekliliklerini yerine getiren ile getirmeyen Hristiyanlar, bir dine bağlı olmayan ve Batı Avrupa’da yaşayan yetişkin bireylere göre göçmen ile azınlık karşıtı görüşlere sahip olma ihtimalleri daha yüksek” ifadesine yer veriyor.

İslam dininin o ülkenin değerleri ve kültürüyle uyumlu olup olmadığı sorusuna Hristiyan yaşam tarzını benimseyen İngilizlerin yüzde 45’i ile Hristiyan olup dinin gerekliliklerini yerine getirmeyen kişilerin yüzde 47 oranında “uyumsuz” cevabını verirken, inanmayan İngilizlerde bu yüzde 30 olarak kendisini gösterdi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *