Okudun mu?

Okudun mu?

Dinini oyun ve eğlence kılmadan, ‘ilahını heva ve hevesi’ veyahut da ‘heva ve hevesini ilahı’ edinmeden, ‘rahip ve hahamlarını rabler edindiler!..’uyarısına muhatap olmamak için kitabını (hiç) okudun mu?

‘Okumak’ kavramı üzerinde gerçekleştirdiğimiz farklı bir okuma çabasını dikkatlerinize, ilginize sunuyoruz; siz tekil ifadeleri ‘‘okudunuz mu?’’ diye ‘biz’ bilinicini işe koşarak okuyunuz! Buyurun:

Hz. Muhammed’in Mekke’nin cahiliyyesinden uzak, ama ne yapacağını bilmez halde iken seçilip risaletle vazifelendirilerek, örneklik için elçi kılınması adına yüklendiği sorumluluğu ihtiva eden mesajları (hiç) okudun mu?

Peygamberimizi Hira uzletinden toplumsal sorumluluğa sevk eden ilahi vahyin hayat rehberi buyruklarını (hiç) okudun mu?

Âdem ile Havva’nın meselinin ardından insanoğlunun dünya sınavı için indirildikleri dünya hayatında hidayet rehberi olarak sunulan ilahi hitabı (hiç) okudun mu?

Her çağın cahiliyyesine çözüm sunan, batılının üstüne atılan hakk’ı ‘hak nedir, batıl nedir’ öğrenmek için (hiç) okudun mu?

Çağların nefisten/kendimizden ve şeytandan kaynaklanan zulümatının nura gark edilmesi için, aydınlatılması için ‘nur kaynağını’(hiç) okudun mu?

Asırlar isyan, şirk ve küfür bataklığına saplanmış, günah hastalığına yakalanmış iken tüm bunlara şifa sunacak yegâne pınarı (hiç) okudun mu?

İnsanlık kodlarına ilham edilmiş takvasını unutup fücuruna uyarken, tek rehber, muttakilere hidayet eden kaynağı (hiç) okudun mu?

Sapla samanın, sahte ile gerçeğin karıştığı zamanlarda gerçek Furkan olanı (hiç) okudun mu?

İstikametini kaybetmiş, rüzgârını yitirmiş(başka rüzgârlara kapılmış!), kılavuz ve pusulasını kaptanı ehliyetsiz nefsin/şeytanın eline vermiş, imtihanını, yaratılış gayesini unutmuş insana dair sorumluluklarımız adına, onu isyan ve nisyandan kurtaracak vahiy kılavuzunu (hiç) okudun mu?

Sahte rab ve ilahlara yöneltilen kulluğun doğrultularak tek ve gerçek Rab olarak yalnız Allah’a döndürülmesi için nefs, şeytan ve atalar dini, gelenek, zan gibi yanılsamalara dikkat çeken bereket sağanağını (hiç) okudun mu?

Sözün en güzelini, en güzel biçimde ortaya koyan, kelimeleri eşsiz ve sonsuz olanın kelamını (hiç) okudun mu?

Anlaşılmak, anlatılmak ve dahası yaşanmak için indirilmiş hikmet kaynağını (hiç) okudun mu?

Bizdeki yanlış ve hataları, Allah’ın istediği şekildeki doğrularla değiştirmek ve Allah’ın rızasına ermek adına, O’nun neleri isteyip, neleri yasakladığını öğrenmek için iletilen vahyi (hiç) okudun mu?

Önce zihnimizdeki, sonra davranışlarımızdaki yanlışlıkları Allah’ın razı olacağı biçimde O’nun istediği gibi anlamak ve yaşamak için, bildirdiklerinden (hiç) okudun mu?

‘O’nun ahlakı Kur’an idi!’ bilgisine ve ‘O size örnek olsun, siz de tüm insanlığa..’ uyarısına muhatap olarak, O’nu örnek almak için kitabını (hiç) okudun mu?

Hayatına yön verecek, kulluğunun sınırlarını çizecek, helal haram nedir öğretecek Mushaf’ı (hiç) okudun mu?

Hakkı batılı ortaya seren, örnek şahsiyetleri ve kavramları, sakınılacak kişi ve kuramları açıklayan vahyi (hiç) okudun mu?

‘Urvetül vuska’, kopmaz ip, sağlam kulp nitelemesiyle sımsıkı sarılmamız istenen, hem de bunun topluca yapılmasını emreden mesajı (hiç) okudun mu?

Tilavetini sıkça yaptığın(!) kitabını, tertil ile okudun ve kıraat ettin mi; düşüne düşüne, sindire sindire, tefekkür ederek, tezekkür ederek, tefakkuh ederek (hiç) okudun mu?

İkra’ emrindeki okumayı zahiren alıp yüzünden okuyorsun, pekiyi, hiçbir insanın yüzüne ve de yürekten bu mesajı (hiç) okudun mu?

‘Oku’ emrini, sadece bakarak, tekrar etmek anlamına aldığın bu hitabın, ‘duyur/anlat/ilan et/çağır/uyar’ anlamlarına geldiğini düşünüp bunu tahakkuk ettirmek için (hiç) okudun mu?

Peygamberlerin ve geçmiş kavimlerin kıssalarını hidayet anlamında tekrar tekrar zikreden kitabı, öğüt almak, ders almak için (hiç) okudun mu?

Bir adı ‘zikir’ olan kitabı anmak dışında anlamak,  hatırlamak,  hiç unutmamak, hep hatırda tutmak gayesi ile (hiç) okudun mu?

İmtihan için yaratıldığımızı salık veren kitabı, yüz akı ile sınavı vermek, geçmek amacıyla; hangi konuları içeriyor, nelerden sorumluyuz diye anlamak için (hiç) okudun mu?

Allah’ın birleştirilmesini emrettiği ilişkileri; Allah ile insan, insan ile insan ve de insan ile eşya arasındaki bu ilişkileri kesmemek, doğru işletmek, işletilmemek adına öğrenmek için (hiç) okudun mu?

Canına okumak isteyenlerin, heva heves ve şeytanın fısıldadıklarının, hakkı batıl ile örtmek, karıştırmak isteyenlerin, iletilen dinin yerine zan ile geleneğin yanlış sarmalı ile üretilmiş beşeri algıların ikamesine çalışanların, ilahlık ve rabliği sanal adlandırmalara tevdi edenlerin hile, tuzak, saptırma ve sapkınlıklarının farkına verebilmek için gerçek hayat kılavuzunu (hiç) okudun mu?

Kur’an ayetleri kadar/onu daha iyi kavramak için, onun kılavuzluğunda, Allah’ın bak/gör dediği yerden bakarak enfüsî ve âfakî ayetleri (hiç) okudun mu?

Ölüp ahiret âleminde, tabi tutulduğun imtihan gereği dünyada iken kendi ellerinle yaşayıp yazarak doldurduğun ‘kitabını/amel defterini oku’ hitabına tabi tutulmadan önce bunların murakabe ve muhasebesi adına, ölmeden önce kendini hesaba çekmek adına, bu kitabını (hiç) okudun mu?

‘Öte dünyada, şefaat yok, aracılık, iltimas yok, pey akçesi yok, pişmanlık duyup geriye dönüş yok, yakinen görülen gerçekler gereği orada sorumluluk yok, bir fırsat daha yok, kimsenin kimseye bir faydası yok..’; tüm bu gerçeklerle yüzleşmeden önce, fırsat henüz elinde iken, bu gerçekleri ortaya seren kitabını (hiç) okudun mu?

‘İbadet kulluk nedir, kime nasıl yapılır, niçin yapılır?’ suallerinin cevabını bulabilmek için kitabını (hiç) okudun mu?

Doğru bilgilere ulaşmak ve bu doğru bilgilerden hareketle doğru davranışlar, salih ameller sahibi olmak, kendi nitelik donanımını sağlayıp, peygamberin örnekliğinde bu örnekliği topluma ulaştırmak, temsiliyyet sahibi olmak için, yegâne korunmuş ve doğru bilgilerin kaynağı olan kitabını (hiç) okudun mu?

Doğru misyonu edinmek ve bunu yakından uzağa teşmil etmek adına düzgün bir vizyon sahibi olmak için kitabını (hiç) okudun mu?

Kınayanların kınamasından çekinmeden, tek başına kalmayı da göze alabilerek, Allah eri, O’na adanmış mü’min ve muhahhid bir kul olabilmek adına, bu uğurda feda edemeyeceği, vazgeçemeyeceği ne mal ne evlat, ne makam ne mevki, her ne olursa olsun bütün dünyayı, hiç bir dünyalığı engel tanımayan, nitelikli, Allah’ın rızasına ermiş bir kul olabilmek için kitabını (hiç) okudun mu?

Islah, ihya ve inşa amaçlı bir düşünüş ve yaşayış için, mücadele ve mücahade fıkhı için kitabını (hiç) okudun mu?

Bireysel ve toplumsal değişimin yasalarını idrak etmek için, bu amaçla anlatılan Kur’an kıssalarından gerekli dersleri almak için kitabını (hiç) okudun mu?

Zamanın akışına kendini kaptırmadan, çağın hiçbir değer tanımayan, hiçbir sınır bilmeyen, ahireti görmezden gelen algısı(zlığı)nın farkına varıp bunu açık eden, en güzel biçimde (sözün güzeli ve en güzel yöntemle) gözler önüne seren, zamanının/asrının/çağının en etkin ve en yetkin hareket tarzını sergilemek bilinci için kitabını (hiç) okudun mu?

Kur’anı, ‘mehcur’; elde, üstün bilip, ondan gereği gibi istifade etmekten uzak, bal kavanozunu dışından yalamak kabili bir yanlış yaklaşım tarzından kurtarmak, böyle bir şikayetle karşılaşmamak için, ondan gereği gibi yararlanmak amacıyla kitabını (hiç) okudun mu?

‘Yahudi ve Hıristiyanların kitaplarını kendi elleri ile yazıp, ‘Bu Allah’tandır!’ demeleri ve az bir baha karşılığı satmaları, kelimelerin yerlerini değiştirmeleri ve kitabın gerçeklerini gizlemeleri..’ cürümünden şiddetle kaçınarak, kendini düzelten, gerçekleri açıklayan ve uyan, başkalarına hatırlatıp da kendisini unutan kişi gibi olmaktan sakınan gerçek müslim ve mü’minler olabilmek için kitabını (hiç) okudun mu?

Dinini oyun ve eğlence kılmadan, ‘ilahını heva ve hevesi’ veyahut da ‘heva ve hevesini ilahı’ edinmeden, ‘rahip ve hahamlarını rabler edindiler!..’uyarısına muhatap olmamak için kitabını (hiç) okudun mu?

‘Allah emretmediği halde ruhbanlık ihdas ettiler, buna da hakkıyla riayet etmediler!..’ ilahî ikazını şiar edinip, kulluğu yine O’nun bildirip istediği şekilde yalnız Allah’a hasretmek için kitabını (hiç) okudun mu?

‘Rivayet eden çok riayet eden yok!’ kelamı kibarı gibi, işe önce kendimizden başlayarak, gücümüzü yanlış tesbit etmeden, gücümüz oranında -ki kimseye gücünün üstünde yük yüklenmemiştir- yola koyulmak, yolda kalmak, yoldan çıkmamak, süreci doğru işlemek, yol azığı ve yol refikleri konusunda titizlenmek için kitabını (hiç) okudun mu?

Sabrı, tevekkülü, kaderi yanlış yor(umla)madan, yegâne güç ve kuvvet sahibi olarak sadece Allah’a sığınıp, O’na güvenip, O’na dayanarak, yardımı ve tevfiki yalnız O’ndan bekleyerek, sa’yü gayret etmek, azim ve kararlılık göstermek için kitabını (hiç) okudun mu?

Defalarca ‘yok mu öğüt alan’, ne kadar az düşünüyorsunuz’, ‘şükretmez misiniz’, ‘Rabbinin hangi nimetini yalanlayabilirsin’, ‘gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz’, ‘nereye gidiyorsunuz’, ‘kaçış nereye’, ‘akletmeyecek misiniz’ benzeri uyarı ve ikaz dolu ayetlerini dikkatlerimize sunan buna göre müteyakkız olmamızı isteyen kitabını (hiç) okudun mu?

‘Nimetlerden hesaba çekileceksiniz!’  uyarısını beyan eden kitabın bu uyarısını dikkate almak için kitabını(hiç) okudun mu?

Yeryüzünün en çok okunan, defalarca hatmedilen, hafızların hafızalarına nakşettikleri bu Kur’an, niçin anlaşılarak okunmaz, anlaşılarak okunduğunda, bedevi ve cahil Arap dünyasından yirmi küsur yılda medeni bir dünya inşa eden, insanlığa adalet ve nur dağıtan bir değişim meydana getirirken, niçin bu çağın, bu bilgi birikimine rağmen tersine bir cahiliyyede bocalanıp durulur; hiç merak ederek ve çözüm aramak için okunmaz kaygısı ile (hiç) okudun mu?

Ölülere okumakla, sevap kazanmak ve sevap kazandırmakla(!) iktifa ettiğin bu kitabı; dirilere, şaşkın ve çaresiz bir halde yolunu kaybetmişlere, manen ölülere, diriltmek için ve dahi dirilmek için, kılavuzladığı sevabın yollarına vakıf olmak için (hiç) okudun mu?
Cennet veya cehennem ile sonlanacak bu geçici yolculuğun, daimi durağında cehennemden azat ol(un)mak, cennetle mükâfatlan(dırıl)mak, ‘selam’ ile karşılanmak, hepsinden öte Allah’ın razı olduğu kullar arasına girebilmek için kitabını -ki bunların nasıl olacağını öğrenebilesin- (hiç) okudun mu?

‘Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak!..’ durumuna, yanılgı ve büyük yanlışına düşmemek için, tamamını öğrenip inanmak, bir bütünlük içinde teslim olmak için kitabını (hiç) okudun mu?

İman ve İslam iddiasının ne demek olduğunu, bunun nice bir sorumluluk getirdiğini, tercihinin neleri getirip neleri götürdüğünü bilmek ve ispat için kitabını (hiç) okudun mu?

Hâsılı, yukarıdakileri ve daha sıralanabilecek gerekçeleri bir bütün halinde düşünüp ‘OKUDUN MU?’ sualiyle karşılaşacağın gerçeğine binaen kitabını (hiç) okudun mu?

İktibas, sayı 401

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *