Ayet – Âyât

Allah’ı görse inanmayacak / Cehennem gösterilse ikna olmayacak / Hangi mucize onu aciz bırakacak

Ayetler

Âyât

Âyâtün beyyinat

Sahifelerinde Mushaf’ın

Okunan kitabın

Kur’anın

 

Tenzil Allah’tan

Ümmeti Muhammed’e hitap

Yol yordam

Hidayet

Sıratı müstakime sevk

Kılavuz

Sınırları tesbit

Sorumlulukları tembih

Uyarı ikaz

Nasihat

Çağrı davet

Müjde cennet ile

Cehenneme set

Teklif

Sonra tercih

 

Tevhidin isbatı

Hakimiyetin ilanı

Uluhiyetin ikrarı

Rububiyetin aslı

Kelimetullah’ın îlası

Ahiretin hatırlatılması

Nasihatlerin tekrarı

Kulluğun ifası

 

Hidayet için tabi olana

İttika edip sakınana

Sevgiden yüreği coşana

Saygıdan kalbi ürperene

Cenneti muştulama

 

Azana sapana

Nefsine arzularına tapana

Şeytana sığınana

Kula kul olana

Azap ile uyarma

 

Ayet ayet

Peyderpey

Bazen bütünce

Sûre sûre

Bazen de

Bir olay akabinde

Bir ayet sadece

 

Derlendi toparlandı

Mushaf’ta toplandı

Oku

Okut

Budur tek çare tek umut

 

Ve Ayet

Mucize

Aciz bırakan

İz işaret

Alamet

Enfüste ve âfâkta

Kevnî ayet

 

Nasıl nerede kime

Sana ne bana ne

Biz bakalım kendi işimize

İş oluş sürmekte

Allah

Âleme nizamat vermekte

 

Kul daralınca

Çabasını bitince

Takatı kesilince

Yollar tükenince

Sabrı tevekkülü kuşandıkta

‘Medet’ dedikte

Bilvesile

Hakk imdat etmekte

Dinine yardım edene

Yardım etmekte

Adım atana

Koşarak gitme

 

Her yer her şey mucize

Gören göze akleden kalbe

İnsan acziyetini bilecek önce

Hakk’ı teslim edecek

Teslim olacak sonra

 

Düzen düzen içinde sürüyor

Tesadüf yok sistem işliyor

Nefesimiz nefsimiz

Ayımız güneşimiz

Gündüzümüz gecemiz

Baharımız yazımız

En’am ve nebâtımız

Soyumuz suyumuz

Hâsılı

Gördüğümüz göremediğimiz

Canlı cansız ‘şey’ler

‘Allah’ der zikreder

İnsan isyanda nisyanda

Hayret eder de hayretlik iş eyler

Kendisi mucizedir

Mucize bekler

Görse de inanamaz küfreder

 

Allah’ı görse inanmayacak

Cehennem gösterilse ikna olmayacak

Hangi mucize onu aciz bırakacak

Ayetler Kur’anda

Kâinat hep ayet

Dileyen görecek

Okuyacak ikna olacak

‘Selam’ ile ağırlanacak

Hidayetten nasibi olmayan

Oyalanacak aldanacak

Göz kulak tıkayacak

Fark etmeyenin sonu firak

Körlük yapan kör diriltilecek

Unuttuğu gibi unutulacak

Ne feci son

Sonunda Hutame’ye yaslanacak

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *