Parlamentodan dergisine demeç

Parlamentodan dergisine demeç

Türkiye gündeminin önemli başlıklarından biri olarak, RP Genel Başkanı Erbakan’ın mal beyanında bildirilen 148 kilo altın konusu, Parlamentodan Dergisi tarafından Ercümend Özkan’a da soru olarak yöneltildi.

Dergide, “İktibas Dergisi Editörü Ercümend Özkan konuya ilişkin görüşlerini şöyle açıkladı” denilerek şu açıklama yayınlandı: 

“Erbakan olsun bir başkası olsun helal olarak kazanmak herkes için caizdir ve mümkündür. İslam’da bir kimsenin sahibi olabileceği malın, servetin hududu yoktur. Fakat bir kuruşunun dahi harama harcanmaması şartı ile.. Ayrıca sahibi bulunulan servetin, bu servetin sahibine getirdiği yükümlülükler vardır. Örneğin zekat gibi, sadaka gibi.. 

Tevbe Suresi’nin 34. ayetinde: ‘Ey iman edenler. Hahamlardan ve rahiblerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve onları Allah yolundan engellerler. ALTUN VE GÜMÜŞÜ yığıp da onları Allah yoluna harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele!.” denilmektedir. 

Bu ayette anılan haham ve rahib isimlerine takılıp kalmamak gerekir. Zira adına böyle denmese de bugün birçok kimsenin insanların mallarını haksız yere yediklerini, bunu yaparken de yine aynı insanları Allah yolundan alıkoyduklarını biliyor, görüyoruz. Bu ayette asıl konu haham veya rahiblik olmayıp, Allah adına insanların önüne düşme ve onlardan Allah için aldıklarını, Allah’ın yolundan insanları çevirmek için kullanmışlardır. 

Kurulduğundan bu yana laik-demokratik sisteme soğuk bakan geniş müslüman halk kitlelerini sisteme ısındırmaktan, entegre etmekten başka işlevi bulunmayan ve bunun için de bu insanlardan topladıklarını, bu insanları Allah yolundan alıkoymak için sarfedenler, bunun için altın ve gümüş (para) biriktirenler için gerçekten acıklı bir azab vardır. 

Resulullah’ın da ‘Komşusu aç iken, tok uyuyan bizden değildir’ mealinde bir söz söylediği söylenir. Ki Kur’an’a aykırı bir yanı yoktur.” 

(Parlamentodan Dergisi, Ocak 95; İktibas, sayı 193)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *