Tokayev: Küresel güvenlik mimarisi hızla çöküyor

Tokayev: Küresel güvenlik mimarisi hızla çöküyor

Batı merkezli uluslararası kuruluşların yeni küresel gerçeklere uyum sağlamasının gerekliliğini vurgulayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, BM’nin faaliyetlerini canlandırmak ve uluslararası itibarını yeniden tesis etmek için reform yapılması çağrısında bulundu, Kazakistan’ın küreselleşmeye olan bağlılığını vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Singapur’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde, ISEAS Yusof Ishak Enstitüsünce düzenlenen “Kazakistan ve orta güçlerin rolü: güvenliğin, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi” başlıklı konferansta konuştu.

Tokayev, “BM Güvenlik Konseyi’nde kapsamlı bir reform yapılmadan güncel zorlukların üstesinden gelemeyiz. Buna acilen ihtiyaç duyulmaktadır ve insanlığın büyük çoğunluğunun çıkarlarıyla uyumludur. Orta güçlerin ve tüm gelişmekte olan ülkelerin seslerinin güçlendirilmesi ve açıkça duyulması gerektiğine kesinlikle inanıyorum.” vurgusunda bulundu.

Tokayev, insanlığın jeopolitik gerilimler, makroekonomik zorluklar, iklim değişikliği, bozulan küresel güvenlik mimarisi ve büyük güçler arasında artan güvensizlik gibi birçok krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2,2 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşarak yeni bir silahlanma yarışına yol açtı. Tüm çabalara rağmen insanlık yeni askeri çatışmaların kurbanı oluyor. Aşırıcılık ve terörizm, siber tehditler, uzay güvenliği, yapay zeka, iklim değişikliği ile ilgili konular Büyük ölçekli göç ve salgın hastalıklar küresel güvenliği daha da baltalıyor” dedi.

Tokayev, gelişmekte olan orta güçler olarak Kazakistan ve Singapur gibi ülkelerin, yüksek riskler göz önüne alındığında kutuplaşmayı ve bölünmeyi kabul edemeyeceklerini söyledi. Yeni bir Soğuk Savaş’ı önlemek için proaktif önlemler alınması çağrısında bulundu.

Kazakistan’ın küreselleşmeye bağlılığı

Kazakistan’ın dış politikasına dikkat çeken Tokayev, ülkesinin küreselleşmeye olan bağlılığını yineledi. Kendisi, küresel zorlukları proaktif bir şekilde ele alırken, Kazakistan’ın dünyaya açık ve bağlı kalacağını doğruladı.

“Duruşumuz bazen şüpheyle karşılanıyor ve tarafsızlığı nedeniyle eleştiriliyor. Ancak tarafsızlık inançsızlıkla karıştırılmamalı. Tam tersine çatışma ve zorlama yerine diplomasi ve diyalogdan yana kasıtlı bir seçimdir. Bu seçim Gücümüz, derin ayrılıkların kapatılmasına yardımcı olmamızı sağlıyor” dedi.

Tokayev ayrıca Singapur’un önemli rolüne övgüde bulundu ve Singapur’un finansal ve ekonomik etkisinin, önemli uluslararası nakliye rotalarındaki stratejik konumunun ve Küresel Ateş Gücü 2024 anketindeki yüksek sıralamasının, ülkenin önemli nüfuzunu gösterdiğini belirtti.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *