Kamuda tasarruf planı

Kamuda tasarruf planı

Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Buna göre kamuya yeni araç ve bina alımı 3 yıllığına durduruldu.

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik” paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınan tedbirleri madde madde açıkladı.

Buna göre araç ve bina alımlarının durdurulmasından personel servislerine kadar birçok sınırlama uygulanacak. İşte tüm kamunun uyması planlanan tedbirler…

TAŞIT ALIMI

Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirlendi. Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl durdurulacak.

YABANCI ARAÇLARA YASAK

Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırılacak. Mevcut kiralama süreçleri izin almadan yenilenmeyecek. Vakıflardan, diğer alanlardan bütçe dışı kaynaklardan taşıt kuralı izne tabi tutulacak.

ORTAK TAŞIT HAVUZU

İlerleyen aşamada taşıtlar ortak havuzda toplanacak ve kurumlararası kullanıma uygun hale getirilecek. İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.

BİNA ALIMI 

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı uygulanacak. Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları, rayiç bedeller dikkate alınarak gözden geçirilecek.

PERSONEL SERVİSİ

Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi uygulaması sonlandırılacak. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek. Destek personel sayısı zaman içinde azaltılacak.

İSTİHDAMA EMEKLİLİK ŞARTI

Kamuda istihdama sınırlama getirilecek. 3 yıl boyunda emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak. Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak. Esnek, uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.

ÜCRETLERE ÜST SINIR

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırılacak. Harcamalar başlangıç ödeneğini aşmayacak. Hizmet içi eğitimler sadece kamu tesislerinde yapılacak. Otellerde etkinliklere yasak getirilecek.

YENİ KURUMLAR KURULMASI ÖNLENECEK

Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arası dağılımı gözden geçirilecek, mükerrer yapılar önlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın defterdarlıkları ve vergi dairesi başkanlıkları birleştirilecek.

DEMİRBAŞ ALIMI DURDURULACAK

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak.  Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak. Kamu alımları Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılacak. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hiç gezi, yemek vb. faaliyetler düzenlenemeyecek.

HEDİYE VERİLMESİ YASAKLANACAK

Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerin verilmesi yasaklanacak. İlk olarak 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak.

ÖDENEKLERDE KESİNTİ UYGULANACAK

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidilecek. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programı yapılamayacak. Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIRILACAK

Kamuda enerji verimliliğini artırılacak. Yenilebilir enerji ve enrji verimliliği ile tasarrufa gidilecek. Sokak ve cadde aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlanacak. Elektronik yazışmaya geçiş tamamlanıp elektronik tebligat sisteminin kullanımını yaygınlaştırılacak.

YATIRIMLAR ÖNCELİKLENDİRİLECEK

Kamu yatırımlarında önceliklendirmeye gidilecek. Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerine olan yatırım projeleri ile deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerine öncelik verilecek.

YENİ PROJE ALINMAYACAK

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendirilecek. Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje alınmayacak.

UYMAYANA CEZA KESİLECEK

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorunda olacak. Tedbirlere uyum ilgili bakanlık tarafından denetlenecek. Tasarruf genelgesinde aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

TÜM KAMU PERSONELİ UYMAK ZORUNDA

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personelin uymak zorunda olduğunun altını çizen Mehmet Şimşek, şunları anlattı:

“Tedbirlerin uygulanması ve harcamaların mevzuata uygunluğu Bakanlığımızca izlenecek, denetlenecek, Cumhurbaşkanlığımıza ve ilgili idarelere raporlanacaktır. Burada bir hesap sorma ve yaptırım süreci de var. Tasarruf Genelgesi ve mali mevzuata aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili idareler idari yaptırım ve para cezası uygulayabilecektir.”

Mehmet Şimşek, “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”nin, kamu maliyesi alanında kamuoyu ile paylaştıkları ilk paket olduğuna dikkati çekerek, “Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT’lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız ve hayata geçireceğiz.” dedi.

(NTV)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *