“Türk Toplumunda Paylaşma, Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü” araştırması

“Türk Toplumunda Paylaşma, Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü” araştırması

Areda Survey araştırma şirketi, 2023 yılı sonunda gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayınladı. 2094 kişi ile yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 57,3’ü Türk toplumundaki kültürel değerlerin olumsuz yönde değişim gösterdiğini düşünüyor.

Areda Survey araştırma şirketi, her yılın sonunda olduğu gibi 2023 yılı sonunda da “Türk toplumunda Paylaşma, Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü” konulu araştırmasını yayımladı.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, Türkiye genelinde 2.094 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre, halkın yüzde 51,2’si Türk toplumunun dayanışma ruhunun giderek azaldığını düşünüyor.

2021’de yüzde 54,2 ve 2022’de yüzde 50,7 olmak üzere dayanışma kültürünün azaldığını söyleyenler ağırlıkta çıkmıştı.

Dayanışma kültürünün arttığını belirtenlerin oranları 2021’de yüzde 32,2; 2022’de yüzde 28,2 ve 2023’te yüzde 31,3 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte pek değişmediğini ifade edenlerin oranları 2021’de yüzde 13,6; 2022’de yüzde 21,1 ve son olarak 2023’te yüzde 17,5 olarak belirleniyor.

Cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadınların yüzde 58,9’u dayanışma kültürünün giderek azaldığını söylerken daha karamsar bir tutum sergiliyor ve erkeklerin yalnızca yüzde 43,3’ü bu fikre katılıyor.

“Dayanışma kültürü giderek artıyor” diyenlerde, kadın ve erkeklerin oranı benzerlik gösteriyor. Kadınların yüzde 31,8’i, erkeklerin de yüzde 30,8’i aynı şekilde düşünüyor.

Türk toplumundaki dayanışma kültürünün giderek azaldığını en çok düşünen yaş grubu son araştırmaya göre yüzde 66,3 ile 55 yaş ve üstü. 35-54 yaş aralığındakilerde bu oran yüzde 50,5 ve 18-34 yaş aralığındakilerde de yüzde 40,2 olarak karşımıza çıkıyor.

Dayanışma kültürünün arttığını en yüksek oranda söyleyen grup yüzde 38,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler. 35-54 yaş aralığındaki katılımcıları yüzde 30,6’sı bu kültürün arttığını düşünürken 55 yaş ve üzerinde ise bu oran yüzde 23,2.

Kültürel değerlerin olumsuz yönde değişim gösterdiğini düşünenler giderek artıyor

Araştırma kapsamında katılımcılara, kültürel değerler bakımından Türk toplumunun hangi yönde değişim gösterdiği de soruldu.

Türk halkının yüzde 57,3’ü olumsuz yönde değişimin olduğunu söylerken, yüzde 28,2’si olumlu yönde değişimin olduğunu düşünüyor. Değişim yaşanmadığını düşünenler ise yüzde 14,6 oranına sahip.

Araştırmanın geçmiş yıllardaki durumu ise: Olumsuz yönde değişim gösterdiğini belirtenler 2021’de yüzde 51,3 iken 2022’de yüzde 56,4 olarak karşımıza çıkıyor. Olumlu yönde değişimin olduğunu düşünenler 2021’de yüzde 29,9 iken 2022’de yüzde 29,4 oranına sahip durumda. Kültürel değerlerm bakımından Türk toplumunda değişimin yaşanmadığını düşünenler 2021’de yüzde 18,9 iken 2022’de yüzde 14,2 çıkmıştı.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *