Almanya’da “Dinlere duyulan güven” araştırması

Almanya’da “Dinlere duyulan güven” araştırması

Bir araştırmaya göre Almanların sadece yüzde 12’si Katolik, yüzde 33’ü de Protestan kiliselerine güvendiği öne sürülürken İslam’a güvenen Almanların oranı ise yüzde 8 olduğu iddia edildi.

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre Almanların kiliselere olan güveni büyük ölçüde azaldı.

Kamuoyu araştırma kuruluşu Forsa tarafından Berlin’de yapılan açıklamada, Almanya halkının yüzde 33’ünün Protestan Kilisesi’ne ve sadece yüzde 12’sinin Katolik Kilisesi’ne güven duyduğu belirtildi. Yılbaşı döneminde 4 bin 38 kişinin katılımıyla yapılan ankette görüşüne başvurulanlar arasında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa’ya güvenenlerin oranı ise yüzde 26 oldu. Anket sonucuna göre Almanya Yahudiler Merkez Konseyi’ne olan güven yüzde 43 ile kiliselerden daha yüksek çıkarken, İslam’a güvenenlerin oranı yüzde 8 olarak saptandı.

Forsa uzmanları, 2017’de Katolik Kilisesi’ne olan güvenin yüzde 28, 2018’de Protestan Kilisesi’ne ise yüzde 48 olarak ölçüldüğünü belirtirken, Papalık makamına olan güvenin, Papa Benedict’in görev süresi boyunca yüzde 24’e kadar düştüğünü, Françesko döneminde ise (2015’te) yüzde 60’a kadar yükseldiğini açıkladılar.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi’ne olan güvenin ise 2010’dan bu yana yüzde 16, İslam’a olan güven ise 2015-2022 yılları arasında yüzde 17 azaldığı kaydedildi..

Öte yandan hiçbir kiliseye mensup olmadıklarını belirtenler ise iki Hıristiyan kilisesine ve Papa’ya olduğu kadar Yahudiler Merkez Konseyi’ne de Katoliklerden veya Protestanlardan daha az güvendiklerini beyan ettiler.

(Deutsche Welle Türkçe)

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *