“Ekonomik Krize İslâmi Çözümler” açıklaması

“Ekonomik Krize İslâmi Çözümler” açıklaması

Ekonomik krize ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantılar gerçekleştiren Hizbut Tahrir, “Ekonomik Krize 10 Maddede İslâmi Çözümler” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

Hakkı Eren, Muhammed Hanefi Yağmur, Musa Bayoğlu, Süleyman Uğurlu ve Mahmut Kar’dan oluşan 5 kişilik heyetin katıldığı basın toplantısında, ekonomik krizden çıkış için hazırlanan ve 10 maddeden oluşan çözüm önerilerinin acilen uygulanması gerektiği vurgulandı.

10 Maddeden oluşan açıklamada ana başlıklar şunlardı:

1- Enflasyon ve Hayat Pahalılığı
2- Sanayi Sektörü, Sanayi Politikası ve Yapılması Gerekenler
3- Tarım ve Hayvancılığın Yeniden Canlandırılması
4- İstihdam Sağlanması ve İşsizliğin Düşürülmesi
5- Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik
6- Vergisiz Bir Ekonomi
7- Can Yakan Faturalar
8- Ticaretin Canlandırılması
9- Kamu Malının Korunması ve Tasarruf Tedbirleri
10- Uluslararası Kurumlar ve Anlaşmaların İptali

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna açıkladığımız bu İslâmi çözüm önerilerimizin muhatabı olan yöneticilere sesleniyoruz: Ey Yöneticiler! Ekonominin vahim durumu ortadadır. Çözüm için uygulamaya koyduğunuz yeni ekonomi modelleri halkın sırtına daha fazla yük bindirmekte, sermaye sahipleri ve bankaları daha fazla zengin etmektedir. Sizler, kaşıkla verirken kepçeyle almayı adalet sanıyorsunuz. İşçinin alın terini, memurun emeğini, esnafın kazancını sermaye sahiplerine peşkeş çekiyorsunuz! Siyasi kaygılar ve şahsi ihtiraslarla kamu malını çarçur ediyorsunuz! Ekonomik kriz ile mücadele ediyor gibi görünüyorsunuz ama yine sorunun kaynağı olan kapitalizmde çözüm arıyorsunuz. İşte bizim İslami çözüm önerilerimiz ortada! Her bir çözüm naslara dayanmaktadır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çözüm önerilerimizi uygulayın! Böyle yaparsanız hem kendiniz hem de halkınız için doğru olanı yapmış olursunuz. Nassa ittiba etmede samimiyseniz ekonomik krizleri kökünden çözecek bu önerilerimizi hayata geçirin!

Müslümanlara da sesleniyoruz: Ey Müslümanlar! Maruz kaldığınız fakirliğin, yoksulluğun, yükselen enflasyonun, zamların, kısaca size layık görülen bu hayatın tek sebebi kapitalist sistemdir. Bu sistem sizi değil zengini korur. Unutmayın ki bu sistem örümcek ağından daha zayıftır, yıkılmaya ve yok olmaya mahkûmdur. Kuşkusuz her şey için taktir edilen bir vakit vardır. Elbet insanlığa zulmeden bu fasit kapitalist düzenin de bir vakti vardır. Yaşanan her bir kriz kapitalizmin ömrünü daha da kısaltmaktadır. Allah’ın takdir ettiği o vakit geldiğinde komunizm gibi kapitalizm de yok olup gidecektir. Her şeyin de bir doğuşu vardır. Allah takdir ettiğinde İslam güneşi yani Raşidi Hilafet yeniden doğacaktır. İşte o zaman İslâm’ın yönetim nizamı olan Hilâfet Devleti’nin İktisat Nizamı hayat sahnesinde yerini alacaktır. Öyleyse yapılması gereken şey, genelde dünyayı özelde de yaşadığımız toprakları kapitalizmin pençesinden kurtarıp, istikrarı, adaleti ve güveni tesis edecek Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurmak için hep birlikte çalışmaktır. الْعَامِلُونَ فَلْيَعْمَلِ هٰذَا لِمِثْلِ “İşte çalışanlar bunun için çalışsınlar.” (Safat 61)”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *