İktibas Dergisi 2022’nin ilk sayısı çıktı

İktibas Dergisi 2022’nin ilk sayısı çıktı

42. yılına 517. sayısı ile giren İktibas Dergisi, Ocak sayısı ile okurlarına ulaştı. Yeni sayının yorum konusu, Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam eden ‘faiz-nass’ tartışması oldu.

Ercümend Özkan tarafından 1981 yılının Ocak ayında ilk sayısını yayımlayan İktibas, yayınına güçlü bir şekilde devam ediyor. Gündeme ilişkin değerlendirmeler ve alıntılar ile İslami bir perspektif kazandırmayı hedefleyen İktibas’ta bu ay ‘faiz-nass’ tartışması yorumun ana konusunu teşkil ediyor.

İslam’ın temel esaslarından biri olan ‘faizin haramlığının kat’iliğine vurgu yapılan yorumda, laik devletin faiz oranlarını düşürmesi veya yükseltmesinin İslam’la, nassla alakalı bir icraat olmadığı, Allah katında ancak, faizi Allah haram kıldığı için haram saymanın ve o gerekçe ile faize savaş açmanın bir değeri olduğu belirtiliyor. “Faizin yüzde hesaplarıyla faiz meselesi nassa tabi kılınmış olmaz.” deniliyor.

Yorumda ayrıca ekonomik darboğazların temel nedenleri üzerinde durulurken, siyonist İsrail ile yakınlaşma adına atılan yeni adımlar da ayrı bir başlık altında değerlendiriliyor.

Dergide bu ay, Atasoy Müftüoğlu, Mustafa Bozacıoğlu, Şükrü Hüseyinoğlu, Yakup Döğer ile Sanat-Edebiyat sayfalarında İbrahim Eryiğit, Cevat Akkanat, Mehmet Akif Coşkun ve Muhammed Işık yazılarıyla katkı veren isimler oldu.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *