Türkiye’nin dijital dönüşüm endeksi raporu

Türkiye’nin dijital dönüşüm endeksi raporu

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”na göre, Türkiye’nin dijitalleşme notu bir önceki yıla kıyasla 3,03’ten 3,24’e yükseldi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan, ”Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”, dönüşüm, ekosistem, yeterlilik, kullanım olmak üzere 4 ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin dijitalleşme performansını sunuyor.

Rapora göre, Türkiye’nin 2021 yılı dijital dönüşüm endeksi 5 üzerinden 3,24 olarak ölçüldü ve son 2 yıldaki yükselişini korudu.

”2021’de dijital dönüşüm geçen yıla göre arttı” 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu’nun Türkiye’nin dijitalleşme performansının ölçülmesi açısından kilit öneme sahip bir gösterge olduğunu vurguladı.

Verilerin, 2021’de dijital dönüşümün geçen yıla göre bir miktar daha artmış olduğunu gösterdiğini aktaran Kızıltan, şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte tüm dünyada dijital dönüşümün hızlanması karşısında ülkemizde de dönüşüm hızının artmış olması sevindirici bir gelişme. Bununla birlikte ülkemizin, potansiyeli ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda çok daha yüksek bir sıçramaya ihtiyaç duyduğu da aşikardır. Bu sıçramayı gerçekleştirebilmemiz için en öncelikli olarak nitelikli iş gücü kaynağının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, girişimci ekosisteminin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Bu dört gelişim alanında atılacak tüm adımların TÜBİSAD olarak destekçisi ve takipçisi olacağız.”

4 bileşenin tamamında artış 

“Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”nda şu bulgular ön plana çıktı:

“2021 yılında Türkiye’nin dijitalleşme notunun, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere 4 bileşeninin tamamında 2020 yılına kıyasla olumlu değişim gözleniyor. Raporda, ‘Ekosistem’ bileşeninin ‘yasal zemin ve işleyiş’ ile ‘yenilik ve yatırım ortamı’ olmak üzere iki boyutunda geçen yıla kıyasla iyileşme yaşandığı belirtiliyor. ‘Satın alınabilirlik’ boyutundaki performansın güçlü olduğu ifade edilirken, 2020 yılındaki 4,54 olan değer 2021 yılında daha da iyileşerek 4,63’e yükselmiş bulunuyor.

Kullanım bileşeni ‘bireysel’, ‘iş dünyası’ ve ‘kamu’ olmak üzere 3 alt boyutta incelenirken, her 3 boyutun notlarının birbirine yakın olduğu görülüyor. ‘Kamu kullanımı’ 10 alt boyutu itibarıyla Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi’nde en hızlı gelişme görülen boyut olmuş durumda bulunuyor. ‘Dönüşüm’ bileşeninin iki alt boyutu olan ‘dijitalleşen ekonomi’ ve ‘dijitalleşen toplum’ geçen yıla kıyasla olumlu gelişme kaydetmiş. Ayrıca raporda, COVID-19 salgınının sektör üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığı belirtildi.”

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *